24 kwietnia 2024


Przedstawiamy zestawienie wybranych gatunków stali do produkcji form wtryskowych – wraz z ich odpowiednikami (zamiennikami) krajowymi i międzynarodowymi.


Formy wtryskowe najczęściej są wykonywane z nisko- lub średniostopowej stali narzędziowej ulepszanej lub w stanie utwardzonym (patrz: tabela na stronie 19).
Do szczególnych cech nowoczesnych stali na formy wtryskowe należy zaliczyć ich łatwość dopasowania do określonej obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, łatwość przeprowadzania napraw, spawalność, wysoką polerowalność, zróżnicowany zakres twardości, odporność na zużycie i odporność chemiczną.
(red.)

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (20) maj 2009