18 kwietnia 2024


Po zakończeniu modelowania ogólnej postaci obudowy (co przedstawialiśmy w poprzednim wydaniu Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich), przystępujemy do wykonania prac związanych z uszczegółowieniem elementów, z których będzie się składać projektowana obudowa.

dr inż. Adam Cholewa, dr inż. Krzysztof Psiuk, dr inż. Sebastian Rzydzik

Modelowanie postaci elementu dolnego rozpoczniemy od usunięcia otworu w części przeznaczonej do wykonania połączenia z użyciem wkręta. Jest to spowodowane tym, że otwór ten powinien być otworem przelotowym i niegwintowanym. Kolejny krok polega na usunięciu fragmentu modelu zatyczki (Rys. 1).

krok18
Rys. 1 Usunięcie fragmentu zatyczki

Przypomnijmy, że szkic utworzony podczas modelowania postaci ogólnej został użyty, do utworzenia kołnierza, narzędziem Wyciągnięcie. Kołnierz ma grubość i wysokość równą 0,5 mm.

W celu zapewnienia połączenia zatyczki z pozostałymi elementami obudowy należy utworzyć wtyk, który powstanie ze złożenia elementu górnego i dolnego, oraz odpowiadające mu gniazdo w zatyczce. Do tego celu użyjemy utworzonej wcześniej płaszczyzny konstrukcyjnej (Rys. 2).

krok19
Rys. 2 Szkic profilu wtyku

Za pomocą narzędzia Wyciągnięcia prostego (raz z opcją połączenia, raz z opcją wycięcia) oraz utworzonych lub skopiowanych narzędziem Rzutuj element profili na wspomnianej płaszczyźnie konstrukcyjnej, tworzymy połowę wtyku, stanowiącego część elementu dolnego. Dodatkowo zaplanujemy prostokątny otwór montażowy na wtyk USB (Rys. 3).

krok20
Rys. 3 Utworzony wtyk dla zatyczki z wycięciem na wtyk USB


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (21) czerwiec 2009