16 kwietnia 2024


Technikę zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW - Friction Stir Welding) opracowano w The Welding Institute w Cambridge (Wielka Brytania) i opatentowano w roku 1991.

Opracowanie: Paweł Zabkiewicz

W tym procesie łączenia dwóch lub większej ilości elementów zastosowano obracające się narzędzie, zwykle przypominające kształtem rozwiertak stożkowy, które w wyniku tarcia wytwarza w obszarze złącza ciepło. Gdy dociskamy narzędzie w miejscu linii łączenia elementów, materiał  ogrzewa się i osiąga wartość ok. 80% temperatury topnienia, przez co staje się plastyczny i łatwo można go kształtować. Poniższy rysunek pokazuje jak przebiega proces łączenia metodą FSW.

tarvciowe
Zasada zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny

W trakcie przesuwu obracającego się narzędzia wzdłuż linii łączenia, miękki materiał ulega stopniowemu wymieszaniu, mimo iż nie jest w stanie płynnym. W tym czasie stykający się z powierzchnią materiału wieniec generuje dodatkowe ciepło wpływające na uplastycznienie metalu opływającego trzpień.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (22/23) lipiec/sierpień 2009