24 czerwca 2024


Sposób projektowania w programie TurboCAD przedstawimy na przykładzie wykonania pamięci USB (PenDrive)

Wiktor Mielczarek

Pierwszym detalem jest prostopadłościan. Do narysowania wykorzystamy jedno z  poleceń wstawiania obiektów bryłowych Kostka, a do zaokrąglenia krawędzi polecenie Zaokrąglij krawędzie (rys. 1)
Do dalszej obróbki detalu także wykorzystamy polecenie Zaokrąglij krawędzie, uwzględniające także możliwość określania różnych promieni zaokrąglenia (rys. 2).

Rys1 Rys2 Rys3 Rys4Kolejne polecenie Zetnij krawędzie pozwala nadać właściwy kształt obudowie. Czerwone znaczniki oznaczają wybrane krawędzie do łagodnego zaokrąglenia (rys. 3):
Wstępny efekt projektu widoczny jest w trybie renderingu. Wykorzystany został (na razie) domyślny materiał i oświetlenie (rys. 4):.
Należy teraz wykonać operację pozwalającą uzyskać kształt obudowy o określonej grubości ścianek.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (22/23) lipiec/sierpień 2009