19 maja 2024


Nowa wersja programu opartego o technologię synchroniczną poszerza premierową, zeszłoroczną implementację o dodatkowe scenariusze projektowania i przedstawia nową aplikację modelowania arkuszy blachy w technologii synchronicznej.

Tomasz Jęczarek

Solid Edge jest podstawowym komponentem portfolio Velocity Series i łączy w sobie szybkość i elastyczność projektowania bezpośredniego z precyzją modelowania parametrycznego. Nowości najnowszej edycji to:

  • Rozbudowa możliwości modelowania synchronicznego w środowisku części oraz złożeń
  • Dodanie środowiska modelowania arkuszy blachy w technologii synchronicznej
  • Wprowadzenie wbudowanej platformy analizy metodą elementów skończonych dla projektantów: Solid Edge Simulation
  • Wzmocnienie skalowalnego rozwiązania do zarządzania danymi poprzez przeniesienie Solid Edge Insight do najnowszej platformy Microsoft SharePoint oraz wzmocnienie integracji z oprogramowaniem Teamcenter Express
  • Wprowadzenie na bazie sugestii użytkowników wielu ulepszeń do modelowania tradycyjnego i w technologii synchronicznej.

SE_ImportedDrawings_noUI

Rozbudowa możliwości modelowania synchronicznego w środowisku części oraz złożeń
W ST2 dopracowana została komenda Utwórz 3D pod kątem możliwości przenoszenia wymiarów z rysunku 2D do środowiska modelowania 3D. Teraz wymiary 2D widoczne na rysunkach są automatycznie zamieniane na edytowalne wymiary sterujące 3D podczas tworzenia modelu na bazie rysunku. Ten proces może być realizowany dla najpopularniejszych formatów rysunków 2D jak AutoCAD czy ME10. Inne systemy 3D CAD, które umożliwiają tworzenie modeli z rysunków 2D gubią wymiary podczas realizacji tego zabiegu. Solid Edge daje więc teraz jeszcze większą możliwość wykorzystania w środowisku 3D założeń projektowych poczynionych na rysunkach 2D.

SE_LiveSections

W programie umożliwiona została edycja projektów, dzięki zdefiniowanym na modelu w funkcji Live Section przekrojom 2D. Intuicyjna edycja przekrojów 2D umożliwia zmianę w wielu płaszczyznach i wielu widokach modeli części, w ich środowisku oraz w kontekście złożenia. Wynik edycji przekrojów 2D natychmiast uaktualnia model 3D i zapewnia dużą elastyczność wprowadzania zmian, ponieważ proces nie jest ograniczony sekwencyjnością tradycyjnych systemów opartych na historii edycji, ani zasadą dziedziczenia typu: rodzic – potomek. Ta unikalna i wyjątkowa funkcjonalność powoduje, że użytkownik może przedstawiać i rozwiązywać interferencje między częściami w 3D równie łatwo jak w 2D.

SE_SketchFeatureEditNoUI

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (24) wrzesień 2009