25 czerwca 2024


W poprzednich artykułach o programie TurboCAD skupiliśmy się na technicznej stronie projektowania pamięci USB. Przedstawiliśmy  kolejne etapy realizacji projektu zakończonego wykonaniem dokumentacji i wstępną prezentacją wykonanego modelu. Tym razem opiszemy sposób doboru materiałów, oświetlenia, luminancji i środowiska, tak aby jak najatrakcyjniej zaprezentować końcowy wynik naszej pracy.

Wiktor Mielczarek

Widok
Najpierw określimy widoczny przez obserwatora obszar sceny. W przeciwieństwie do sceny tradycyjnej, którą obserwator widzi w pewnym wycinku, tutaj mamy pełną swobodę poruszania się i możemy wybrać miejsce, z którego widok na nasze „dzieło” będzie najkorzystniejszy. TurboCAD ma kilka standardowych rzutni i widoków, które umożliwiają zmianę położenia obserwatora i oglądanie modelu z wybranego miejsca. Wybór odpowiedniego polecenia realizowany jest – jak większość poleceń -  w menu podręcznym (rys. 1).


oswietleniie_Rys_1
Rys. 1

W programie TurboCAD wprowadzono dodatkowe polecenie Kamera, przez którą projektant ma możliwość oglądania sceny tak, jak w wizjerze lub na wyświetlaczu rzeczywistej kamery.  W przypadku standardowych widoków kamera zdefiniowana jest zgodnie z wybranym położeniem, określonym kierunkiem geograficznym (np. południowo-wschodni). W przypadku rzutów jest to takie usytuowanie kamery, aby możliwy był wybór rzutu czołowego, bocznego, z góry itd. W kamerze określamy m.in. typ obiektywu i sposób odwzorowania trójwymiarowych obiektów i przestrzeni na płaszczyźnie. Możliwy jest widok perspektywiczny lub aksonometryczny (rys. 2).

oswietleniie_Rys_2_s


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (26) listopad 2009