25 lipca 2024


Proces powstawania produktu składa się zazwyczaj z wielu etapów. Jednym z ostatnich jest etap produkcyjny. W wielu firmach część produkcji jest wykonywana przy pomocy maszyn do obróbki skrawaniem. Coraz częściej są to maszyny sterowane numerycznie i wysoko wydajnościowe (tzw. HSM – High Speed Machining). Żeby w pełni tworzyć optymalne i bezpieczne programy na takie maszyny, warto skorzystać z odpowiedniego oprogramowania CAM. Jednym z takich programów jest NCGCam.

Marek Jamiołkowski

ncgcam3NCGCam to nowa nazwa produktu o ugruntowanej w wielu firmach reputacji, istniejącego na rynku wiele lat. Na początku produkt ten był tworzony przy współpracy z firmą Depo GmbH, niemieckim wytwórcą narzędzi frezarskich. Stąd też wzięła się jego pierwotna nazwa DepoCam. Silnik do wyliczania ścieżki, stworzony w tym programie, był wykorzystywany swojego czasu w takich produktach jak Visicam czy Mastercam. Następnie produkt przejęłą firma PTC, producent tak znanych produktów jak Pro/ENGINEER, CoCreate czy Windchill. Obecnie produkt jest rozwijany przez firmę NCG CAM Solutions Ltd.
NCGCam od początku był tworzony z myślą o obróbce wysokowydajnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki gniazd form wtryskowych. W pierwszych wersjach obsługiwał trzy pełne osie oraz repozycję w dwóch pozostałych osiach. Teraz można do niego dokupić rozszerzenie pozwalające tworzyć ścieżki narzędzia w pełnych pięciu osiach. Z założenia, miał współpracować z wieloma różnymi środowiskami CAD. Poza neutralnymi formatami, takimi jak np. STL, IGES czy STEP, możemy zatem otworzyć w nim pliki programów SolidWorks, Catia czy Pro/ENGINEER. Co więcej, gdy plik modelu zostanie zmieniony, NCGCam informuje nas o zmianie w geometrii modelu i pyta, czy chcemy tę zmianę w naszej obróbce uwzględnić, czy nie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że importowana jest nie tylko geometria modelu, ale także krzywe, oraz cechy bazowe, takie jak np. układy współrzędnych. Ta funkcjonalność przydaje się szczególnie wtedy, gdy chcemy wykorzystać inną geometrię, niż bryłowa czy powierzchniowa, do prowadzenia narzędzia lub repozycji modelu.
Dzięki powyższym właściwościom, NCGCam bardzo dobrze sprawdza się w firmach, które korzystają z wielu systemów CAD, lub w takich, które świadczą swoje usługi, jako zewnętrzny podwykonawca.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (32) maj 2010