24 czerwca 2024


Nowa wersja systemu Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 to dla użytkowników szereg nowości i usprawnień. Zmiany dotyczą praktycznie każdego dostępnego modułu oprogramowania, a ich zakres waha się od drobnych poprawek służących usprawnieniu codziennej pracy i wygody użytkowania, aż do gruntownych zmian związanych z przebudową interfejsu poszczególnych modułów. W Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 wprowadzono ponad 330 poprawek i nowinek, poniżej omówimy niektóre, najbardziej interesujące nowości w podstawowym module handlowym Foundation XE, modułach wspomagających projektowanie instalacji rurowych, kablowych oraz module wspomagającym frezowanie.

Janusz Skruch, Marcin Wojciechowski

Szkicownik
Szkicownik został rozbudowany o nowe cechy, których celem jest przyspieszenie i usprawnienie procesu rysowania. Są to:

  • możliwości rysowania pochylonych równoległoboków, pochylonych elipsy oraz faz,
  • wykorzystywanie istniejących krawędzi jako referencji dla szkiców cienkościennych,
  • nowe schematy wymiarowania.

Dodatkowo w szkicowniku pojawiła się możliwość dodawania więzów geometrycznych za pomocą menu podręcznego. Dodano również nowy rodzaj więzów, który pozwala wprowadzić relację równości pomiędzy dwoma dowolnymi wymiarami np. wymiar średnicy i długości. Kolejnym usprawnieniem pracy ze szkicownikiem jest możliwość bezpośredniego tworzenia z punktów, osi oraz układów współrzędnych cech konstrukcyjnych, widocznych w drzewie modelu na poziomie części.

Modelowanie części
W procesie projektowania części, dzięki intuicyjnemu interfejsowi modelowania 3D, użytkownik ma możliwość swobodnego i elastycznego uchwycenia swoich intencji projektowych.
Wprowadzona została nowa funkcjonalność Dynamic Edit, pozwalająca na wykonywanie w czasie rzeczywistym zmian w projekcie. Dzięki tej funkcjonalności można dynamicznie podglądać, jak zmiany wymiarów bądź położenie poszczególnych cech wpływają na wygląd modelu. Taki sposób edycji nie powoduje przerw w procesie projektowania, a łatwość, z jaką użytkownik wprowadza zmiany, przekłada się bezpośrednio na skrócenie czasu projektowania.
Wprowadzono nową cechę umożliwiającą szybkie tworzenie żeber na bazie naszkicowanej trajektorii, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wzrostu wydajności pracy (wg danych producenta nawet do 80%). Pojawiła się również nowa cecha zaokrąglenia uwzględniająca dodatkowy warunek graniczny; zachowania ciągłości krzywizny powierzchni stycznych do geometrii zaokrąglenia.
Kolejną nowością jest podgląd biblioteki cech zdefiniowanych przez użytkownika (UDF) już na etapie umieszczania takiej cechy w modelu. Dzięki temu można na bieżąco korygować ewentualne błędy bez konieczności wcześniejszego zakończenia całej operacji, co również przekłada się na podniesienie wydajności pracy. Usprawniono także działanie opcji Undo i Redo (cofnij i wykonaj ponownie) poprzez dodanie listy wykonanych operacji. Pozwala to wskazać dowolne miejsce, w którym chcemy kontynuować naszą pracę.
W Pro/E Wildfire 5.0 w znaczny sposób przebudowano tryb rozpoznawania i naprawy błędów. Każda wprowadzona zmiana na modelu wymaga uruchomienie procesu jego przebudowania, nazywanego regeneracją. Obecnie, jeżeli model nie może z jakichś powodów zostać poprawnie przebudowany, to proces regeneracji będzie kontynuowany z pominięciem uszkodzonych cech. Cechy te są blokowane na drzewie modelu i można wrócić do ich edycji w dowolnym momencie. Jest to duże usprawnienie względem wcześniejszych wersji, w których każdorazowy błąd modelu powodował zablokowanie procesu regeneracji do momentu, w którym użytkownik nie naprawił błędu. 
Przebudowano również interfejs definiowania właściwości modelu, zbierając wszystkie opcje w jednym oknie graficznym, wywoływanym poleceniem File>Properties (dawne menu Edit > Setup).

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (33) czerwiec 2010