25 lipca 2024


SolidWorks w pakiecie Premium posiada dodatek Scan to 3D umożliwiający konwersję siatek i chmur punktów na obiekty powierzchniowe. Chmury punktów najczęściej uzyskuje się skanując lub mierząc obiekty trójwymiarowe. Siatka to efekt połączenia poszczególnych punktów chmury w jeden lub wiele płatów, choć może być również otrzymana w drodze zapisu plików z programów graficznych jak 3D Studio Max, Blender czy Maya. Programy takie wykorzystują inny sposób geometrycznego przedstawienia modelu, dzięki czemu można uzyskać bardziej skomplikowane kształty, jednak nie ma prostego sposobu konwersji modelu do postaci wykorzystywanej w systemach CAD.

Paweł Kęska

Scan to 3D umożliwia wczytywanie wielu dodatkowych formatów plików, takich jak:

  • siatki: nzip, nxm, scn, 3ds, obj, stl, wrl, ply
  • chmury punktów: xyz, txt, asc, vda, igs, ibl

Procedura konwersji siatki lub chmury składa się z kilku kroków, które należy wykonać w zależności od plików wejściowych i tego, co chcemy uzyskać finalnie. Zazwyczaj skanuje się obiekty, które cechują się skomplikowanym kształtem i są trudne do odtworzenia nawet w najbardziej zaawansowanych programach inżynierskich, jak np.: zewnętrzne fragmenty karoserii, obudowy AGD, budynki lub elementy anatomiczne, jak kości, zęby, a nawet ludzie i zwierzęta. Innym przykładem zastosowania skanowania jest szybka digitalizacja, czyli przeniesienie wybranego, fizycznego obiektu – bez zagłębiania się w szczegóły – do wirtualnego środowiska komputerowego.

1

SolidWorks posiada zestaw narzędzi do edycji oraz konwersji siatek i chmur punktów na powierzchnię. W przypadku, kiedy mamy do dyspozycji chmurę punktów w dowolnym formacie, obsługiwanym przez SW, konieczna jest konwersja chmury na siatkę i dalej postępujemy już jak z siatką, używając dostępnych narzędzi. Plik chmury zawiera informację o współrzędnych punktów w postaci X, Y, Z i wygląda następująco:
Ilość miejsc po przecinku świadczy o dokładności pomiaru. Jak widać, edycji współrzędnych punktów można dokonać w zwykłym notatniku.

Kreator przygotowania siatki wyświetla czytelne informacje odnośnie toku postępowanie w danym kroku. Niestety, program nie posiada narzędzi umożliwiających sugerowanie optymalnego rozwiązania – można to zweryfikować przechodząc do kolejnego etapu.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (34/35)  lipiec-sierpień 2010