22 lipca 2024


Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), jest zespołem rozwiązań koncentrujących się na produkcie i procesach produkcyjnych. Dzięki komputerowym metodom opracowywania i wytwarzania produktów, systemy klasy PLM zapewniają wydajne tworzenie, ponowne wykorzystywanie, przekazywanie i zarządzanie informacjami powstającymi w procesie produkcyjnym. Możliwym staje się obniżenie kosztów, skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i podniesienie poziomu innowacyjności zarówno samych procesów, jak i wyrobów finalnych.

Grzegorz Traczyk

Dawniej wdrożenie takich systemów pochłaniało dużo czasu, teraz dzięki rozwojowi IT sytuacja uległa zmianie. System PLM można zaimplementować w firmie bez większego problemu, w krótkim czasie. Przekształca on proces zarządzania informacją o produktach i doskonali możliwości procesu wytwarzania tak, aby był bardziej wydajny i umożliwiał szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Rozwiązania PLM pomagają tworzyć, przekazywać i kontrolować informacje dotyczące produktu i procesów wytwarzania w ciągu całego cyklu życia produktu. Począwszy od wczesnej fazy zdefiniowania wymagań, poprzez proces projektowania, produkcji i obsługi serwisowej, aż do ewentualnego remontu, złomowania i recyklingu. Właściwości analityczne, którymi dysponują te rozwiązania, umożliwiają redukcję liczby prototypów poprzez zastąpienie ich komputerowymi symulacjami. Dzięki tym symulacjom inżynierowie mogą przewidzieć, jak dany produkt będzie wyglądał i funkcjonował. Jednym, z takich systemów PLM jest DELMIA (Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application) firmy Dassault Systemes.
obrazek_1_sStanowi on grupę rozwiązań umożliwiających szczegółowe planowanie, projektowanie, monitorowanie i kontrolowanie, oraz optymalizację procesów produkcyjnych za pomocą zaawansowanych narzędzi symulacyjnych. Pozwala na przygotowanie wirtualnych, w pełni symulowanych modeli środków produkcyjnych, dających możliwość dokładnego opracowania procesu wytwarzania dowolnego produktu. System oferuje rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, budownictwa okrętowego, dóbr konsumpcyjnych, przemysłu elektrycznego i elektronicznego, produkcji, montażu, oraz automatyzacji.
Delmia PLM zawiera następujące główne rozwiązania:
Resource Planning – Dostarcza kompletne rozwiązanie do budowy gniazd produkcyjnych, linii i maszyn w środowisku 3D. Umożliwia modelowanie geometryczne i kinematyczne oraz wykonywanie analiz zasięgu, dostępności robotów i innych urządzeń. Pozwala na znaczącą redukcje czasu i kosztów poprzez dokładne planowanie, analizy i symulacje.
Ergonomic - Dostarcza możliwości budowy kinematycznych modeli ludzkich i zadawania różnorodnych zadań, symulacji procesów i optymalizacji stanowiska pracy człowieka. Użytkownicy mogą wykonywać analizy ryzyka w pracy, tak aby maksymalnie zwiększyć jej komfort, bezpieczeństwo oraz wydajność, dzięki szerokiemu zakresowi zaawansowanych narzędzi do analizy postaw ludzkich, pola widzenia, zasięgu rąk, ale również biomechaniki, dla zgodności z takimi standardami jak algorytm RULA, czy NIOSH.    
Process Planning - Dedykowane dla planisty lub inżyniera, dostarcza zestaw narzędzi do planowania procesów, optymalizacji i symulacji, a także narzędzia do animacji i symulacji zdolności instrukcji montażowych. Umożliwia wczesne planowanie już na etapie projektowym z możliwościami gromadzenia i ponownego używania danych. Pozwala na optymalizację czasów produkcyjnych i uniknięcie kosztownych opóźnień w produkcji.
Controls - Oferuje możliwości budowy „Smart Device Bulider” do zaprojektowania zachowań mechanicznych, kinematycznych i logicznych urządzeń, które mogą zostać użyte do testowania programów PLC w wirtualnym środowisku pracy. Dodatkowo rozwiązanie „Virtual Commissioning” zapewnia użytkownikom kontrolę w celu usunięcia usterek, które zdarzyć się mogą w trakcie produkcji w kodzie PLC na długo przed rzeczywistym uruchomieniem urządzeń.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (36) wrzesień 2010