24 maja 2024


Czym jest (czym nie jest) CATIA V6? Temat jest moim zdaniem w sposób oczywisty związany z porównaniem możliwości (funkcji) oraz sposobów realizacji zadań projektowych w V5 i V6. Bo przecież, jeśli w systemie CATIA V5 mogę zrobić to samo, co w V6, stosując podobne metody i do tego w podobnym czasie, to nie mam powodu aby zmienić środowisko projektowania. Czy tylko dlatego, że V6 jest wersją nowszą powinienem zakładać, że jest także lepszą od starszej V5?

Andrzej Wełyczko

Niemal każdy, kogo chociaż trochę interesuje tematyka PLM na pytanie postawione na wstępie odpowie, że CATIA V6 = CATIA V5 + PDM, bo PLM = CAD + PDM. Gdybym poprosił o interpretację takiego „równania”, to odpowiedź byłaby mniej więcej taka: CATIA V6 oferuje, w porównaniu z CATIA V5, te same lub bardzo zbliżone możliwości w zakresie CAD oraz zintegrowany system PDM.
Nie wchodząc (na razie) w szczegóły części CADowskiej chciałbym rozwinąć temat PDM oraz wyjaśnić znaczenie określenia zintegrowany. Czym jest PDM w zastosowaniach inżynierskich? Tu można przytoczyć setki definicji, które mniej lub bardziej „pasują” do konkretnego systemu z grupy PDM. Najbardziej ogólna z tych definicji, czyli Zarządzanie Danymi Produktu (ang. Product Data Management) podkreśla aspekt zarządzania informacją o produkcie. Ale czym jest lub może być to zarządzanie? Czy jest to tylko sposób gromadzenia informacji w bazie danych? Z pewnością nie, bo użytkownika takiego systemu nie interesuje samo zarządzanie, ale różnorodność metod poszukiwania informacji w bazie danych, a także, o czym często zapominamy, możliwość filtrowania i sposób prezentacji wyników poszukiwania, oraz integracji z systemem CAx. Celowo użyłem skrótu CAx, bo przecież w zastosowaniach inżynierskich informacja może być generowana nie tylko w systemie CAD, ale także w systemach CAE lub CAM.

Rys1
Rys. 1 Okno logowania do systemu CATIA V6

I tu dochodzimy do najbardziej istotnej cechy systemu V6: dane (modele 3D, rysunki 2D, listy części, wyniki obliczeń, programy obróbki, zamówienia, instrukcje montażu, specyfikacje materiałów, itd.) są gromadzone w jednej bazie danych i dostępne dla wszystkich zainteresowanych (z odpowiednimi uprawnieniami). Informacja generowana w systemach inżynierskich (3D) jest swobodnie wymieniana pomiędzy tymi systemami: CAD (tu CATIA V6)  CAE (tu SIMULIA V6) i CAD (tu CATIA V6)  CAM (tu DELMIA V6). Ponadto informacja w formacie 3D jest dostępna nawet dla tych, którzy nie mają licencji i/lub doświadczenia pracy w zaawansowanych systemach Cax, i może być uzupełniona (bez prawa modyfikacji) przez służby pomocnicze (np.: marketing, dział zakupów, planowanie produkcji). Modele 3D są uniwersalnym medium komunikacji pomiędzy różnymi zespołami konstruktorów, inżynierów produkcji, serwisu czy specjalistami z zakresu marketingu lub sprzedaży, a dostęp do tak rozumianej informacji o produkcie nie jest możliwy bez jednej bazy danych (tu ENOVIA V6), mechanizmów ułatwiających jej poszukiwanie oraz wizualizację wyników takiego poszukiwania (tu 3DLive). To właśnie kryje się za określeniem zintegrowany.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (37) październik 2010