25 czerwca 2024


Szeroko pojęta optymalizacja jest głównym zadaniem stawianym przed konstruktorami. Układy mają spełniać szereg postawionych wymagań jednocześnie zapewniając minimalną wagę, rozmiar, zużycie energii itp.

Adam Piechna

Zpojawieniem się środowiska Workbench 2 użytkownicy otrzymali możliwość parametryzacji geometrii oraz automatyzacji procesu przeprowadzania symulacji. To, co do tej pory wymagało pisania skryptów i korzystania nieraz z zewnętrznych solverów optymalizacyjnych, mogło zostać zrobione w ramach jednego spójnego środowiska mniejszym nakładem kosztów. Jednak cały czas proces ten pozostał niezwykle czasochłonny ze względu na konieczność generowania siatki dla każdej wariacji geometrycznej oraz przeszukiwania często bardzo szerokiej przestrzeni możliwych kombinacji parametrów. W nowej wersji programu Fluent dostępne będą narzędzia mogące znacznie przyspieszyć zagadnienia optymalizacyjne.

Mesh Morpher
Dostępne wcześniej możliwości modyfikacji siatki we Fluencie zostały rozszerzone i dostosowane do współpracy z prostym optymalizatorem oraz z opisanym w dalszej części solverem wrażliwości (adjoint solver). Modyfikacje siatki definiuje  się za pomocą punktów kontrolnych które mogą być dowolnie przesuwane w przestrzeni. Ich ruch skutkuje deformacją topografii siatki (Rys. 1). Topologia siatki nie jest zmieniana, a więc nie jest wykonywana ponowna generacja siatki, zmieniają się tylko położenia węzłów.

morph1
Siatka bazowa ze zdefiniowanym systemem punktów kontrolnych. Siatka poza zaznaczonym obszarem pozostanie niezmieniona.

morph2
Przesunięcie punktów kontrolnych powoduje deformację siatki rozciągając odpowiednio jej strukturę.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (38) listopad 2010