24 czerwca 2024


We współczesnym spawalnictwie coraz większą rolę odgrywa mechatronika. O ile stale można było spawać tradycyjnymi spawarkami to spawanie aluminium, czy blach karoseryjnych aluminiowych z ocynkowanymi blachami stalowymi, wymaga zastosowania najnowszych osiągnięć  elektroniki, oprogramowania i sprzężenia sterowania ruchami zakosowymi robota z impulsowaniem spawarki, czyli „mechatroniki spawania”.

Ryszard Jastrzębski

Wprzypadku aluminium nie udało się opracować odpowiednich topników, więc nie da się spawać drutami proszkowymi, a jakość złączy elektrodą otuloną jest tak niska, że poza drobnymi naprawami tej metody nie stosuje się w odpowiedzialnych konstrukcjach.
Pozostają metody TIG i MIG, do których urządzenia, oprogramowanie, materiały, automatyka, zrobotyzowane systemy i technika spawania zostaną szerzej omówione w tym artykule. Mamy nadzieję, że okaże się to pomocne przy projektowaniu nowoczesnych linii spawalniczych i projektowaniu wyrobów spawanych niemożliwych do wykonania tradycyjnymi spawarkami. Bez tej wiedzy nie da się bowiem projektować tak zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Rodzaje spawarek /8/
Do tradycyjnych spawarek zaliczamy spawarki wirowe, spawarki transformatorowe i prostowniki spawalnicze. Nowoczesne spawarki to spawarki falownikowe, zwane inwertorowymi.

Spawarka wirowa przeznaczona jest do spawania prądem stałym. W zależności od konstruk­cji, spawarki wirowe składają się z:

  • silnika asynchronicznego prądu zmiennego i prądnicy prądu stałego (EW23u i EW32a). (zgrubną regulację prądu spawania wykonuje się na odczepach; dokładną - przez wkręcanie bocznika magnetycznego prądnicy),
  • silnika asynchronicznego i prądnicy prądu zmiennego z prostownikiem (np. EWPa 500). (regulację prądu spawania wykonuje się potencjometrem drutowym, wpiętym w obwód wzbudzenia prądnicy). W tym przypadku, przez przedłużenie przewodu łączącego spawarkę z potencjometrem, można ustawić zdalne sterowanie.

Spawarki wirowe są energochłonne i wycofywane z użycia. Jedyną spawarką wirową wciąż znajdującą nabywców jest spawarka z silnikiem spalinowym Leylanda.

Spawarka transformatorowa składa się z transformatora 2 lub 3 - fazowego z odczepami do zgrubnej regulacji prądu spawania i bocznikiem magnetycznym do dokładnej regulacji prądu spawania. W nowych rozwiązaniach spawarek transformatorowych, bocznik magnetyczny przesuwany jest śrubą pociągową z silnikiem stosowanym do wycieraczek.
Urządzenia te są proste i niezawodne, lecz ich zastosowanie ogranicza się do spawania prądem zmiennym.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (40) grudzień 2010