25 lipca 2024


– warto uwzględnić na etapie projektowania i produkcji form wtryskowych i głowic wytłaczarskich.


Odpowiednia dystrybucja ciepła w procesach formowania wtryskowego i wytłaczania jest jednym z decydujących czynników wpływających na jakość produktów i długość cyklu. Właściwości fizykochemiczne ciekłego CO2 umożliwiają stosowanie go jako środka chłodzącego w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dodatkowe chłodzenie ciekłym dwutlenkiem węgla pozwala na uzyskanie wyrobów lepszej jakości i na zwiększenie wydajności produkcji. Aplikacje firmy Linde, oparte na CO2, można w łatwy i ekonomiczny sposób zastosować w formach wtryskowych oraz w głowicach wytłaczarek. W obu przypadkach zadaniem ciekłego dwutlenku węgla jest odbiór ciepła i zapobieganie w ten sposób miejscowemu przegrzaniu się tworzywa w formie wtryskowej, oraz schładzanie wewnętrzne profili wielokomorowych lub rur podczas wytłaczania.
Jakkolwiek rozwiązanie to można zastosować w przypadku form i głowic już istniejących, będących w użyciu, to zdecydowanie korzystniej jest uwzględnić możliwość zastosowania chłodzenia CO2 na etapie projektowania i produkcji form i głowic. forma_co2_s
Powszechnie stosowaną metodą chłodzenia formy przy formowaniu termoplastów jest kontrola temperatury za pomocą wody przepływającej przez odpowiednio ukształtowany kanały wewnątrz formy. Taka metoda stwarza ogromne problemy w przypadku konieczności schłodzenia długich i cienkich rdzeni, elementów prowadzących lub wzmacniających oraz innych, trudno dostępnych miejsc formy. Problemy te mogą wynikać między innymi z zatykania kanałów chłodzących osadami, strat ciśnienia spowodowanych małą średnicą tychże kanałów lub zbyt dużą odległością pomiędzy kanałem chłodzącym a powierzchnią formy. Lokalny wzrost temperatury może skutkować trudnościami w prawidłowym wyjmowaniu gotowych detali, defektami powierzchni, wypaczeniami oraz wydłużeniem czasu stygnięcia. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem może być kontrolowane chłodzenie formy, z zastosowaniem ciekłego dwutlenku węgla jako czynnika odbierającego ciepło z miejsc przegrzewających się lub trudnych do chłodzenia kanałem wodnym. Zastosowanie CO2 umożliwia skrócenie cyklu nawet o 60% oraz poprawę jakości produktu dzięki wyrównaniu temperatury i szybkości stygnięcia.cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (44) Maj 2011