24 czerwca 2024


W pierwszej części artykułu (Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, styczeń/luty 2011) poruszyliśmy zagadnienia symulacji ruchu w oprogramowaniu NX 7.5, przedstawiliśmy metodologię tworzenia samej symulacji, a także podstawy teoretyczne dotyczące nadawania więzów oraz opisu funkcji sterujących poszczególnymi etapami ruchu. W niniejszym artykule przedstawiamy praktyczne zastosowanie modułu Motion Simulation w zagadnieniach inżynierskich.

Andrzej Baier, Michał Majzner

Na podstawie trzech przykładów – śluzy obrotowej Falkirk Wheel, wagonu kolejowego i wywrotnicy – chcemy zaprezentować różnorodność zagadnień symulacji oraz analizy układów kinematycznych. Wynikiem przedstawionych symulacji jest animacja funkcjonowania poszczególnych obiektów, wraz z wykresami, na których przedstawiono wartości badanych parametrów, takich jak:

  • przemieszczenie,
  • prędkość,
  • przyspieszenie,
  • siła.

Dobór analizowanych parametrów uzależniony był od postawionego celu badawczego.

Śluza obrotowa Falkirk Wheel
kine1_sŚluza obrotowa Falkirk Wheel (rys.1) służy do transportu pionowego jednostek pływających pomiędzy kanałem Forth and Clyde, a kanałem Union. Różnica poziomu lustra wody pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi kanałami wynosi ok. 24 m. Obiekt ten został uroczyście otwarty przez królową Elżbietę II w maju 2002 roku.
Koło Falkirk ma całkowitą średnicę 35 m, składa się z dwóch przeciwstawnych ramion inspirowanych kształtem celtyckiego dwuostrzowego topora. Ramiona są oddalone od siebie na 25 m. Do transportu jachtów służą dwie gondole, każda o pojemności 300 tys. m3 wody. Podczas obrotu obie gondole muszą ważyć dokładnie tyle samo. Zrównoważone obciążenie uzyskuje się poprzez regulację ilości m3 wody, w gondoli nie transportującej statku. Pojedynczy cykl obrotu gondoli, o kąt 180°, uzależniony jest od czasu załadunku lub rozładunku statku. Na potrzeby symulacji założono, że obrót o kąt 180°ramion jest wykonywany w czasie 9 minut oraz pełny cykl w czasie 21 minut, uwzględniając 3-minutowy postój na potrzeby załadunku jachtu.
kine_2_s
cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (44) Maj 2011