24 czerwca 2024

Nie da się ukryć, produkty hi-tech rozleniwiają. Wygoda i przyjemności, które są celem życia przeciętnego współczesnego człowieka wyznaczają kierunek rozwoju działalności przemysłowej. Ale dzisiejsza technika i nowoczesne technologie rozleniwiają jeszcze w inny sposób. Lenistwo nie sprowadza się bowiem tylko do nic-nie-robienia, ospałości i apatii, ale charakteryzuje się także czymś zgoła przeciwnym: niespokojną aktywnością, tyleż intensywną co bezmyślną. Człowiek leniwy na ten sposób musi być nieustannie otoczony nadmiarem zajęć, odczuwa potrzebę częstych spotkań, rozmów z innymi, wyszukuje wciąż nowe sprawy i rzeczy, którymi „musi” się zająć. Niezwykle pomocne w tym są dzisiejsze zdobycze techniki: telefonia komórkowa, internet, telewizja interaktywna i wciąż ulepszane różne produkty (jak np. samochody, sprzęt RTV, zegarki), które, zgodnie z panującą modą, trzeba koniecznie zmieniać jak najczęściej. A w rzeczywistości – i w jednym i w drugim wypadku lenistwo sprowadza się do niechęci do pracy nad sobą, nad skupieniem wewnętrznym, rozeznaniem swego powołania. Stanąć twarzą w twarz ze swoim sumieniem to dla leniwej osoby – wszystko jedno: bezczynnej czy namiętnie aktywnej – zadanie ponad siły.
Oczywiście, współczesna technika nie jest sprawczynią takiego stanu rzeczy, bo i problem jest stary jak świat. Jak by jednak nie patrzeć, nie jest też szczególnie pomocna w przeciwdziałaniu postępującemu rozleniwieniu. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnych technologii warto więc uważać aby one nad nami nie zapanowały, rozpraszając i wyznaczając nasze drogi życiowe.

Bieżący numer Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich zawiera dużą różnorodność poruszanych tematów – począwszy od obróbki skrawaniem (także tworzyw sztucznych), przez zagadnienia projektowania w kilku różnych programach CAD, porównanie klas konstrukcji spawanych, ciekawe pojazdy elektryczne, przypomnienie nie tak dawnych konstrukcji OBR Bosmal, a skończywszy na szczególnie ciekawej refleksji p. Ryszarda Romanowskiego o paliwach. Podtytuł tego artykułu: wszystko już było, niech będzie dla nas swoistym memento, także w odniesieniu do otaczającego nas świata.

Życzę interesującej lektury,

Przemysław Zbierski