13 kwietnia 2024


Optymalizacja programów sterujących utworzonych w systemach komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM), jak też utworzonych ręcznie na bazie kodu ISO jest zagadnieniem z jakim coraz częściej spotykają się programiści obrabiarek sterowanych numerycznie. Kod NC utworzony przez postprocesor, na podstawie danych pośrednich systemu CAM, może być edytowany w celu dostosowania go do określonych warunków i wymagań produkcyjnych. Optymalizacja może polegać między innymi na edycji torów ruchu narzędzia, parametrów technologicznych lub zmianie struktury programu.

Roman Wdowik

do-impresji-copy-copy

Celem optymalizacji jest na przykład skrócenie czasu obróbki, zwiększenie okresu trwałości narzędzia, zmiana rodzaju powstających wiórów czy też zmiana chropowatości powierzchni.
Optymalizacji dokonuje się na bazie wstępnie opracowanego programu sterującego, po przeprowadzeniu próbnego uruchomienia programu na obrabiarce sterowanej numerycznie (w szczególności jeżeli program będzie wykorzystywany wielokrotnie dla potrzeb produkcji seryjnej, wielkoseryjnej lub masowej).

Metody optymalizacji kodu NC można podzielić na:

  • optymalizację ręczną (bezpośrednią),
  • optymalizację automatyczną,
  • optymalizację warsztatową,
  • optymalizację podczas sterowania adaptacyjnego procesem;

Optymalizacja ręczna (bezpośrednia) polega na nanoszeniu poprawek w kodzie NC przez bezpośrednią edycję programu sterującego w dowolnym edytorze tekstu, symulatorze kodu NC lub w edytorze kodu. Przeprowadzana może być po próbnym uruchomieniu na podstawie analizy procesu. Programista wprowadza zmiany korzystając dodatkowo z elektronicznych oraz książkowych baz wiedzy, poradników a także z własnego doświadczenia przemysłowego. Proces optymalizacji bezpośredniej może dotyczyć programu sterującego, który został wcześniej opracowany ręcznie i może być przeprowadzony na kodzie wygenerowanym przez postprocesor systemu CAM. Przy dużej ilości bloków danych optymalizacja ręczna jest procesem czasochłonnym. Programista ma jednak pełną kontrolę nad powstającym kodem.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (48) Wrzesień 2011