18 kwietnia 2024


W artykule przedstawimy kolejne etapy przygotowania modelu CAD dla potrzeb analizy CAE (MES), przy użyciu programu SpaceClaim. Opis zawiera rozwiązanie problemu w analizie flow oraz thermal, ale może być zastosowany do dowolnego typu analizy CAE. 

Sławomir Łagowski

01

Hydrauliczna puszka przyłączeniowa ma znaczącą masę cieplną, a zatem jej temperatura będzie oddziaływała na powstawanie zawirowania przepływu płynu, co jest czasem powodem zastoju, w czasie pracy urządzenia. Puszka wymienia się temperaturą z otoczeniem, a przez elementy łączące (uchwyty montażowe) także z innymi strukturami dołączonych do niej obiektów.
Jeśli w naszym zadaniu wykorzystamy plik w formacie STEP będzie możliwe przedefiniowanie obiektu (SpaceClaim umożliwia edycję dowolnego pliku CAD – chodzi tylko o pokazanie naprawy importowanej geometrii). Ten plik opisuje nasz przykład jako skomplikowany zestaw niepołączonych powierzchni, z licznymi zauważalnymi geometrycznymi defektami. Oryginalna geometria puszki zaprezentowana jest na rysunku 1 - widać na niej również wewnętrzny kanał przepływowy. Po jednej stronie widać dwa wejścia przez które przepływa ciecz. Po drugiej znajduje się jeden port wejściowy otoczony przez zawory ograniczające dostęp (których masa cieplna i powierzchnia nie mogą być całkowicie pominięte). Na obu końcach znajdują się przykręcone śrubami płyty boczne oraz dołączone kątowniki z otworami montażowymi.
Użyta w przykładzie geometria zostanie poddana procedurom naprawy i uproszczenia, a następnie wykonując kolejne operacje zostanie przygotowana bryła do eksportu do programu symulacyjnego w celu wykonania właściwej symulacji (termicznej / przepływu). Zaawansowanemu użytkownikowi proces przygotowania modelu w SpaceClaim powinien zająć poniżej 30 minut.

Naprawa geometrii CAD
Program SpaceClaim posiada funkcjonalności, dzięki którym użytkownik może automatycznie sprawdzać i naprawiać importowaną geometrię CAD. W celu zaprezentowania poszczególnych funkcjonalności naprawy geometrii opcja automatycznej naprawy zostanie wyłączona dla importowanych modeli.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (48) Wrzesień 2011