24 maja 2024


SolidWorks Routing to wydajne narzędzie do projektowania instalacji rurowych oraz elektrycznych. Umożliwia także przedstawienie wyników prac w postaci kompletnej dokumentacji technicznej, jako płaskie rozwinięcia przewodów – dla elektryki, oraz rysunki połączeń rurowych, i eksport parametrów gięcia dla formowanych zgięć. Routing wykorzystuje szkic 3D jako ścieżkę dla prowadzonych segmentów trasy, a wszystkie komponenty tras pochodzą z biblioteki. Jeżeli połączymy dostępne w pakiecie SolidWorks Premium narzędzia, to zaprojektowane połączenia kołnierzowe można sprawdzać z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego SolidWorks Simulation. Łącząc te funkcje wykonamy zoptymalizowaną instalacje rurową według wybranego standardu, dodatkowo sprawdzając wybrane połączenia pod kątem wytrzymałości.

Paweł Kęska

Zanim rozpoczniemy pracę z dodatkiem Routing należy przygotować biblioteki. Po zainstalowaniu oprogramowania, w standardzie znajduje się biblioteka zarówno elementów przewidzianych dla instalacji z rur grubościennych, cienkościennych jak i komponenty elektryki (Rys. 1).
Przy korzystaniu z tej biblioteki, jest ona w zasadzie gotowa do użycia, a w przypadku definiowania własnych komponentów Routing należy przejść pewną procedurę przypisania atrybutów do danego typu komponentu, np. kołnierz, rura, trójnik itp.

rys.-1

Każda z części wymaga określonego sposobu przygotowania, w tym odpowiedniego nazwania szkiców, operacji, przygotowania geometrii odniesienia (osie). Ponieważ istnieje wiele typów i rozmiarów tych elementów, SolidWorks Routing wykorzystuje tabele konfiguracji, w których dla danego rozmiaru np. DN 200 zdefiniowane są wymiary, właściwości dostosowane oraz informacje o punktach połączenia (Rys. 2).
Można wykorzystać części znormalizowane dostarczone przez producentów, które są ogólnie dostępne w postaci bibliotek części 3D lub pobrać dodatkowe komponenty tras w standardzie ISO, DIN, ANSI itp. w zakładce „Zawartość SolidWorks” (okno biblioteki projektu). Takie komponenty można wstawiać podczas tworzenia trasy, wiążąc wiązaniami, lub też można je przygotować pod kątem Routing. Wówczas należy dodać punkt początku trasy lub punkt trasy (przelotowy) oraz skojarzyć z odpowiednim rozmiarem rury w bibliotece (Rys. 3).


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (48) Wrzesień 2011