24 czerwca 2024

 

Drodzy Czytelnicy,

Jak podaje jeden z późnośredniowiecznych kodeksów rycerskich: Kto chce należeć do rycerzy, musi rozpocząć nowe życie, modlić się, unikać grzechu, pychy i podłości. Musi on bronić Kościoła, wdowy i sieroty, a także opiekować się ludnością. Musi być waleczny, lojalny i nie pozbawiać nikogo jego własności. Obowiązuje go wojna w słusznej sprawie.
Większość chłopców w młodości chciała być rycerzami, a i dziewczynki były przekonane, iż byłyby szczęśliwe u boku takich rycerzy. Szlachetność, odwaga, prawość – te „znaki rozpoznawcze”, atrybuty rycerskości znał każdy. Potem przychodził czas na tzw. edukację, wieloletnią i obowiązkową dla wszystkich bez wyjątku, po której – jakoś tak dziwnie się składało – wiernych swoim marzeniom było coraz mniej. To znaczy, te marzenia zaczęły się zmieniać.
A gdzie dziś podziały się tamte ideały? Bo że nie przyświecają one współczesnemu człowiekowi, to rzecz pewna. Czyżby miały utonąć w zalewie nowoczesnych gadżetów, sukcesów biznesowych i pozorów oświeconości? A więc dbałość o innych, lojalność, wielkoduszność i męstwo to nic wobec uleganiu kaprysom, chwilowym ekscytacjom i zapełnianiu brzucha? To wręcz nieprawdopodobne, żeby człowiek dał się tak otumanić. Ale stan współczesnego świata zdaje się potwierdzać, że tak właśnie się stało.
Chciałoby się zawołać za księdzem Kamińskim z niezapomnianej Trylogii Sienkiewicza:
Panie Wołodyjowski! Larum grają! Wojna! Nieprzyjaciel w granicach! A ty się nie zrywasz? Szabli nie chwytasz? Na koń nie siadasz?
Każdy z nas nosi w sercu zalążek takiego rycerza, odważnego obrońcy porządku naturalnego, często tylko ten zalążek jest gdzieś ukryty, leży zapomniany i zakurzony w jakimś kącie. Trzeba go stamtąd wyciągnąć. Choć bowiem nie mamy dzisiaj takich Wołodyjowskich, których moglibyśmy wzywać do walki, nie zwalnia to nas z jej prowadzenia. W imię zasad, wartości i szlachetnych ideałów.

Zapraszam do lektury nowego numeru Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich, gdzie oprócz ciekawych artykułów z obszaru projektowania, technologii i przemysłowych rozwiązań, zamieszczamy także informacje o nowych warunkach prenumeraty naszego magazynu.

Przemysław Zbierski