24 czerwca 2024


Współczesne instalacje pneumatyczne wymagają zasilania czystym i suchym powietrzem o ściśle określonym ciśnieniu. Zapewnienie właściwych parametrów roboczych powietrza zasilającego instalacje pneumatyczne to zadanie stawiane stacjom przygotowania powietrza. Syntesi to najnowsza rodzina stacji przygotowania powietrza w ofercie Metal Work Pneumatic.

Marek Smykowski

Syntesi_2

Konstrukcja modułowa systemu Syntesi zapewnia prosty i efektywny sposób budowy stacji przygotowania powietrza w dowolnej konfiguracji. Poszczególne moduły można łączyć są ze sobą za pomocą sześciokątnych łączników, wykonanych z mosiądzu niklowanego. Łącznik po osadzeniu w gnieździe, wykonanym w korpusie modułu, jest mocowany za pomocą dwóch śrub montażowych. Szczelność połączenia zapewnia uszczelnienie typu o-ring, a sześciokątny kształt łącznika zapewnia jednoznaczne ustalenie łączonych modułów względem siebie. Sześciokątne gniazda osadcze pozwalają na montaż specjalnych adapterów z przyłączami G1/8, G1/4 i G3/8.

Moduły Syntesi zaprojektowano z wykorzystaniem oprogramowania zapewniającego optymalizację konstrukcji pod kątem minimalizacji oporów przepływu. Pozwoliło to na uzyskanie relatywnie wysokich przepływów nominalnych dla poszczególnych modułów systemu, przy zachowaniu niewielkich wymiarów gabarytowych (korpus modułu o wymiarach 44x44x44 mm). Dla modułu filtro-reduktora Syntesi z przyłączami G3/8 osiągnięto przepływ nominalny 3000 Nl/min. (przy zasilaniu powietrzem o ciśnieniu 10 bar).

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (49) Październik 2011