24 czerwca 2024


W ostatnich latach NX (znany wcześniej pod nazwą Unigraphics) został znacznie rozbudowany w zakresie projektowania tłoczników wielotaktowych (Progressive Die Design). Tym zagadnieniom będzie poświęcony niniejszy artykuł.

Opracował: Dariusz Jóźwiak

nx
Polecenie Odwiń jest używane do rozwijania zagięć liniowych.

Dla zawinięć NX dostarcza parametry sterujące promieniem i obszarem gięcia.

Rozwijanie i rozformowanie
W przypadku wszystkich narzędzi modułu Progressive Die Design punktem wyjściowym są części, które mają zostać wyprodukowane. Zwykle są to skomplikowane części o jednorodnej grubości, z mnóstwem zagięć, wycięć i przetłoczeń. Progressive Die Design działa w procesie odwróconym. Rozpoczyna od kształtu końcowego części, a następnie cofa się, rozwijając go, aż do uzyskania płaskiego kształtu rozwinięcia. Siemens zintegrował w programie zestaw służących do tego celu narzędzi, używanych w procesie automatycznym, albo pozwalających użytkownikowi, w przypadku trudniejszych komponentów, na manualne rozwinięcie każdego skomplikowanego zagięcia, lub uformowanego kształtu. Części o prostych zagięciach są najłatwiejsze do przeprowadzenia przez proces rozformowania, gdyż ich podstawą są zwykle linie proste, a i same w sobie nie stanowią geometrii skomplikowanej. Dzięki Synchronous Technology system może pracować zarówno z natywnymi, jak i z zaimportowanymi danymi, szybko identyfikując wszystkie zagięcia występujące w części. Następnie użytkownik tworzy ażur, deklarując wymiary taśmy, określając ilość stacji oraz wstawiając w określonym porządku kolejne fazy gięć, wycięć i tłoczeń. Każde z nich jest powiązane z fazą z poprzedniej stacji, więc wszelkie wprowadzanie zmian i modyfikacji jest bardzo szybko uwzględniane. Bardziej złożone części wymagają manualnej interwencji, ale także przy wykorzystaniu narzędzi NX do przekształcania geometrii i symulacji procesu.
Podczas pracy nad rozwinięciem lub nad kolejnymi fazami pośrednimi skomplikowanego, tłoczonego kształtu, użytkownik potrzebuje nie tylko możliwości analizy uzyskanego kształtu (na podstawie którego powstają narzędzia gnące i tłoczące), ale również chce mieć pewność, że na blachę nie będzie wywierany nadmierny nacisk lub, co gorsza, nie dojdzie do jej zerwania. System posiada specjalistyczne narzędzia wspomagające analizę odkształcalności. Wykorzystują one techniki oparte na metodzie elementów skończonych do tworzenia dokładnych rozwinięć, nadających się do dalszej produkcji.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (49) Październik 2011