13 czerwca 2024


Drodzy Czytelnicy,


Współczesny i nowoczesny człowiek sądzi, że może być samowystarczalny. Nie w sferze ekonomicznej czy technicznej ale emocjonalnej na pewno. Począwszy więc od samoakceptacji, przez samorealizację, do samouwielbienia, idzie przez świat starając się jak najwięcej „wyszarpnąć” dla siebie. Dla siebie się uczy, dla siebie poznaje świat, dla siebie ma czas, dla siebie pracuje, aby zarobić na „godziwą przyszłość”, oczywiście dla siebie. Pomaga innym w takim zakresie, w jakim może to podbudować jego własne dobre mniemanie o sobie.

Do rozkwitu pełni człowieczeństwa potrzeba jednak czegoś całkiem odmiennego – ofiarności, a ta, zakłada działanie dla kogoś drugiego. Bez obłudy, niechęci i interesowności. Dopiero taka bowiem, przynosi piękne owoce. Życie matki, pełne wyrzeczeń, kwitnie w duszach jej dzieci, życie małżonków – męża i żony – bogate we wzajemną ofiarność, rodzi prawdziwą miłość. Codzienne rzetelne wypełnianie swoich obowiązków owocuje w naszych rodzinach, firmach i środowiskach, a zysk, jaki przynosi trudno zestawiać z różnymi, blado przy tym wyglądającymi ROI, ROE, NPM czy tp.

Rozpoczyna się Adwent, niezwykły czas, który daje dużo sposobności do poukładania wielu „rozbieganych” spraw i podjęcia życia bardziej godnego, ofiarnego i pięknie owocującego. Starajmy się dobrze go przeżyć.

Przed Państwem pięćdziesiąte wydanie naszego magazynu. Przy okazji tego skromnego jubileuszu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym Autorom i Współpracownikom za trud, jaki włożyli w rozwój Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich. Mam nadzieję, że uda nam się kontynuować obraną drogę, z pożytkiem dla rosnącej grupy naszych Czytelników.

Zapraszam do lektury,
Przemysław Zbierski