22 lipca 2024


Coraz więcej elementów jest tworzonych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych ze względu zarówno na koszty, jak i masę konstrukcji. Do tworzenia tego typu elementów program Solid Edge posiada szereg specjalizowanych poleceń ułatwiających wykonanie całego detalu wraz z elementami formującymi dany kształt. Przykładem takiej konstrukcji będzie mikser.

Bernard Pacula

Często zdarza się, iż element, który ma zostać zaprojektowany i zamodelowany w programie CAD powstaje początkowo jako koncepcyjny rysunek designera. Nierzadko jest to zwykły odręczny szkic, przedstawiający wizję urządzenia, który należy przenieść do środowiska aplikacji projektowej. Najprostszym sposobem jest wykonanie skanowania i umieszczenie pliku graficznego w profilu. Aby to wykonać wystarczy będąc w środowisku szkicowania przejść do paska Narzędzia -> Wstawianie i wybrać Obraz. Możliwe do wyboru są opcje osadzenia szkicu lub powiązanie ze szkicem bazowym. Można również ustawić stopień nieprzejrzystości tła, aby nie zaciemniać planu niepotrzebnymi fragmentami obiektu graficznego. W kolejnym kroku możliwe jest wykonanie odbicia lustrzanego oraz zmiana wymiarów z zachowaniem współczynnika proporcji lub bez. Mając kilka rzutów obiektu można je wszystkie umieścić na odpowiednich płaszczyznach, co znacznie ułatwia wykonanie późniejszych operacji (Rys. 1).

Rys_1elementy

Gdy wszystkie potrzebne szkice są umieszczone można przystąpić do stworzenia zarysu odzwierciedlającego podstawowe kształty geometryczne modelu. Do tego celu należy wykonać szkice na odpowiednich płaszczyznach, gdzie znajdują się umieszczone wcześniej obiekty, odzwierciedlając zarys gabarytowy konstrukcji. Kolejnym krokiem jest wykonanie profili w miejscach, gdzie następuje przejście krzywizny lub zmiana kształtu, powodująca iż powinna być tam wykonana krzywa, będąca przyszłym przekrojem geometrii lub ścieżką dla powierzchni, jaka powstanie po połączeniu poszczególnych krzywych. Po tych operacjach powstaje model szkieletu konstrukcji będący bazą do kolejnych operacji mających na celu nadanie mu ostatecznego kształtu jaki ma być osiągnięty.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (50) Listopad 2011