23 czerwca 2024


Spośród różnych aplikacji wchodzących w skład Autodesk Inventor 2012, dla konstruktorów mechanizmów maszyn szczególnie przydatny będzie zestaw narzędzi zgrupowany pod nazwą Design Accelerator. W jego skład wchodzą wyspecjalizowane kreatory i funkcje obliczeniowe przeznaczone do tworzenia połączeń gwintowych i sworzniowych, projektowania wałków, projektowania przekładni zębatych i przekładni pasowych, projektowania krzywek, projektowania sprężyn, funkcje wspierające dobieranie łożysk, wpustów, pierścieni uszczelniających i wiele innych.
Wspólnym mianownikiem tych narzędzi jest to, że tworzą one poprawnie wymodelowane części, które są w systemie widziane jako konkretne części maszynowe, minimalizując ręczne modelowanie. Tworzenie części z użyciem Design Acceleratora realizowane jest zawsze w kontekście złożenia, co ułatwia dobór i zapewnia poprawne osadzenie nowej części względem innych komponentów w zespole. Dodatkowo przy projektowaniu tych części możemy skorzystać z procedur obliczeniowych, które ułatwią zaprojektowanie od razu pasującego komponentu, spełniającego wymagania zadania, do jakiego ten komponent jest projektowany. W tym artykule, na przykładzie kreatora wałów, postaram się przybliżyć pakiet narzędzi Design Accelerator.

Fabian Stasiak

Część typu wał można zbudować wykorzystując standardowe funkcje modelowania, takie jak obrót profilu dookoła osi czy wyciągania proste profili w kształcie okręgu. Jednakże tak zamodelowany wałek będzie częścią, która przez program będzie postrzegana jak każda inna część bryłowa, bez możliwości dodania specyficznych dla wałków kształtów oraz nie będzie mogła być obliczona jak klasyczny wałek. Prześledzimy proces powstawania prostego wałka, który jest elementem zespołu rolki, przedstawionego na rysunku 1a. Sam model wałka przedstawia rysunek 1b.

walki
Rys. 1

Załóżmy, że mamy przygotowany model 3D zespołu rolki, składający się z korpusu, łożysk oraz rolki, przedstawiony na rysunku 2a. Model jest pokazany w przekroju, a poszczególne komponenty są już ustawione na swoich końcowych pozycjach. Pozostaje nam jeszcze zaprojektowanie wałka, którego stopnie będą dopasowane do lokalizacji poszczególnych części.
Projektowanie wałka rozpoczniemy od wstawienia pomocniczej płaszczyzny konstrukcyjnej, od której będzie rozpoczynał się nasz wałek. Płaszczyzna ta będzie odsunięta od płaszczyzny piasty rolki na odległość 5 mm.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1-2 (52-53) styczeń-luty 2012