22 kwietnia 2024


Po przeprowadzeniu wstępnej symulacji wypełniania (część 3 naszego cyklu, Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie nr 3 (42) 2011) otrzymaliśmy informacje m.in. na temat zamknięć powietrza – Air Traps (Rys.1). Jest to wskazówka dla konstruktora, gdzie najlepiej byłoby umieścić kanały odpowietrzające, pozwalające na swobodne odprowadzenie powietrza podczas wypełnienia gniazda formy.

Adam Kałamarz

Dlatego zanim przystąpimy do modelowania poszczególnych układów (wtryskowego, chłodzenia i wypychania wypraski), wydzielimy stempel i wkładkę stemplową, na których w dalszych częściach wykonamy „odpowietrzenia”.

Forma_Rys_1
Rys. 1

Otwieramy plik Stempel i poleceniem Rename dokonujemy zmiany jego nazwy na Oprawa_stempla.
Wybieramy polecenie Extrude i jako płaszczyznę szkicownika zaznaczamy górną powierzchnię oprawy. Za pomocą polecenia Offset kopiujemy i ofsetujemy o 0,2 mm krawędź przy styku promienia z płaską powierzchnią, zarówno dla pierwszego, jak i drugiego gniazda.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (54) marzec 2012