25 lipca 2024


SimXpert to następna generacja aplikacji do projektowania, symulacji i analizy CAE (Computer Aided Engineering), umożliwiających inżynierom wykonywanie rozległego zakresu interdyscyplinarnych symulacji.

Tomasz Seibert

Udany projekt to osiągnięcie, stworzenie pewnego dzieła, które spełnia szereg wymagań. Proces dochodzenia do takiego celu jest zazwyczaj złożony z wielu etapów, które mogą, ale nie zawsze muszą, się powtarzać. W przypadku projektu technicznego mówimy o rożnych typach analiz, cyklach projektowych, kolejnych próbach.  Dodatkowo dochodzą okresowe zmiany samych narzędzi czyli np. nowe oprogramowanie, reorganizacja zarządzania danymi. Wiele z tych zmian i powtarzających się etapów jest nieuniknionych, jednak można je zintegrować i odpowiednio nimi zarządzać.

rys_1_simxpert
Rys. 1

W tej sytuacji, w firmie MSC Software (od ponad 50 lat specjalizującej się w rozwijaniu oprogramowania analitycznego) powstała idea platformy zrzeszającej te wszystkie dyscypliny analityczne w celu optymalnego ich wykorzystania i zintegrowania wg zasady „od końca do końca” (end-to-end). Każdy etap analizy obywa się w osobnej dziedzinie analitycznej (workspace), a użytkownik ma możliwość użycia najlepszych metod z wszystkich programów analitycznych oferowanych przez firmę. Sam model jest jednolity, a w danej dziedzinie dostępne są tylko te charakterystyki i dane przetwarzane w tej dyscyplinie. Dziedziny komunikują się miedzy sobą i wspólnie tworzą model. W ten sposób powstał system SimXpert (Rys. 1).
Pierwszorzędnym wyznacznikiem użyteczności inżynieryjnego systemu symulacyjnego jest środowisko graficzne (Graphic Interface), które w SimXpercie oparte jest na pakiecie Sofy, dodatkowo zmodyfikowanym na bazie doświadczeń zdobytych z innych produktów MSC Software. Integracja graficzna pozwala na płynne przechodzenie pomiędzy dziedzinami analitycznymi, umożliwia importowanie i eksportowanie modeli w rożnych postaciach. Operowanie wieloma modelami i zarządzanie nimi oraz ich elementami składowymi (Parts, Assemblies), dokonywane jest przy użyciu przejrzystego drzewka modelowego – Model Browser Tree.
Platforma SimXpert składa się z szeregu niezależnych dziedzin analitycznych:

Structures Workspace – dziedzina konstrukcji i wytrzymałości
Dziedzina ta jest głównym członem oferującym analityczne możliwości pakietu NASTRAN w SimXpercie. Można w niej modelować procesy statyczne i dynamiczne, przeprowadzać obliczenia cieplne sprzężone z wytrzymałością, analizę kontaktową i inne zagadnienia rozwiązywane z użyciem NASTRANa, w tym również lokalne problemy nieliniowe. Ta dziedzina (nieustannie rozbudowywana) jest jednym z najbardziej dopracowanych elementów systemu SimXpert,. Konstruktorzy lotniczy znajdą tam bardzo użyteczne menu z aeroelastyki, jak również możliwość symulowania interakcji z opływem aerodynamicznym w systemie Open FSI.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (55) kwiecień 2012