25 czerwca 2024


Odporność korozyjna stali nierdzewnych wynika ze zwartej warstwy tlenków na powierzchni stali. Spawanie niszczy tę warstwę i dlatego po spawaniu należy ją przywrócić poprzez pasywowanie antoksem na bazie kwasu azotowego, pasywowanie powierzchni wewnętrznych rur spożywczych kwaskiem cytrynowym lub polerowanie elektrochemiczne konstrukcji ozdobnych barierek, podestów i elewacji.

Ryszard Jastrzębski

Polerowanie elektrochemiczne wymaga stosowania bardzo drogich urządzeń ale umożliwiają one uzyskanie powierzchni matowej lub błyszczącej i posiadają odciąg oparów chemicznych.
Aby w przemyśle chemicznym zabezpieczyć się przed pęknięciami naprężeniowymi na powierzchni  i korozją naprężeniową należy zamiast szlifować czyścić  powierzchnię poprzez polerowanie i śrutowanie kulkami szklanymi, wprowadzające naprężenia powierzchniowe ściskające. Niektórzy myślą, że wykonuje się to tylko w celu uzyskania matowej powierzchni. Powierzchni nie śrutujemy kulkami metalowymi gdyż powierzchnie stali nierdzewnych po kontakcie ze stalą czarną tracą własności antykorozyjne. Dlatego też konstrukcje ze stali kwasoodpornych należy wykonywać na tak zwanych białych halach. Są to sterylne pomieszczenia, w których stoły spawalnicze obudowane są blachą nierdzewną lub płytami na bazie drewna. Stosuje się tam młotki spawalnicze, szczotki spawalnicze, wykonane ze stali nierdzewnych, nie stosuje się tarcz szlifierskich korundowych ale tarcze ze stali INOX, spawacze ubrani są na biało po to, aby odzież, która dotykała stali czarnych nie miała kontaktu ze stalą białą.  W czasach PRL, kiedy nie  zwracano na te szczegóły uwagi, w  Zakładach Azotowych w Puławach  zdarzył się przypadek, że korozja na rurze ze stali austenitycznej (18% Chromu i 8% Niklu), miała kształt rękawicy spawalniczej (która oczywiście była wcześniej w kontakcie ze stalą czarną)... 
W Polsce aby ograniczyć kontakt stali nierdzewnych z podestami ze stali czarnej, podesty te były cynkowane. W Niemczech i Norwegii w zakładach chemicznych i na platformach instalacje chemiczne układa się na podestach aluminiowych, które nie „gryzą się” ze stalą austenityczną. Odporność korozyjną możemy też zniszczyć poprzez nieodpowiedni cykl cieplny spawania, niekontrolowanie temperatury miedzyściegowej, przegrzanie materiału i rozrost ziaren. Mechanizm przegrzewania materiału w czasie spawania i rozrostu ziaren ilustruje rysunek 1.

spaw_rys.1
Rys. 1 Różnica w wymianie ciepła pomiędzy jeziorkiem spawalniczym a zakrzepniętą spoiną


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (56) maj 2012