18 kwietnia 2024


Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w historii przemysłu, przedsiębiorstwa są zmuszone tworzyć innowacyjne produkty i technologie w jak najkrótszym czasie. Produkty te muszą również spełniać wszystkie, nierzadko wygórowane wymagania klientów, a także pozostawać w zgodzie z restrykcyjnymi wymogami prawnymi, administracyjnymi i środowiskowymi.

Andrzej Kawa

Problematyczne zagadnienia, z jakimi przychodzi borykać się w trakcie realizacji procesu rozwoju produktów należą do najtrudniejszych wyzwań stawianych współczesnym przedsiębiorstwom.
Zagadnienia, które na pierwszy rzut oka stoją ze sobą w sprzeczności, takie jak: niska cena i krótki cykl produkcyjny, wysoka jakość produktu oraz możliwie wysoki zysk dla wykonawcy, skłaniają do poszukiwania sposobów optymalizacji działań i procesów zachodzących w trakcie tworzenia i rozwoju produktów. Często wymusza to weryfikację tradycyjnego modelu działania i skłania do zwiększenia kontroli wszystkich etapów rozwoju produktu, aby proces jego powstawania był spójny i jak najbardziej efektywny.

obraz-1
rys.1 Możliwość wizualizacji rewizji produktu w jakości HD

Podejście tego rodzaju wymaga koordynacji pracy wielu zespołów (odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań), które funkcjonują bardzo często w wielu różnych miejscach w kraju i na świecie. Wynikiem połączenia działań tych rozproszonych, zróżnicowanych pod względem zadań i kompetencji, zespołów powinno stać się stworzenie jednego, dużego interdyscyplinarnego zespołu, który współdzieliłby najlepsze pomysły, sprawnie zarządzał danymi oraz przekazywał istotne informacje i komentarze w sposób widoczny dla wszystkich swoich członków. Zespół ten powinien mieć również możliwość pełnego monitorowania aktualnego statusu projektu oraz efektywnego gromadzenia wiedzy powstającej w trakcie realizacji procesów twórczych, celem jej ponownego wykorzystania.
Wśród dostępnych na rynku pakietów rozwiązań, które umożliwiają realizację powyższych wyzwań są: system wspomagający projektowanie – NX oraz narzędzie do kompleksowego zarządzania cyklem życia produktu – Teamcenter.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (56) maj 2012