13 kwietnia 2024


W pierwszej części naszego cyklu szczegółowo opisany został etap przygotowania modelu geometrycznego oraz etap definiowania ustawień dla pierwszego zamocowania. Tym razem przedstawimy schemat postępowania programowania oraz symulacji obróbki dla toczenia zgrubnego zewnętrznych powierzchni walcowych, nakiełkowania oraz wiercenia głębokich otworów

Adrian Stadnicki, Michał Karpiuk

W module Lathe Machining programować można zarówno operacje technologiczne dwuosiowe, jak i jednoosiowe (dwuosiowe to takie, w których narzędzie skrawające podczas obróbki może poruszać się po płaszczyźnie wzdłuż dwóch zdefiniowanych osi układu odniesienia). Wszystkie operacje zebrane są w jednym pasku narzędziowym (rys. 1)
catirys1Kliknięcie którejkolwiek z ikon spowoduje otwarcie okna edycyjnego operacji, w którym to należy zdefiniować szereg parametrów począwszy od podstawowych, takich jak nazwa czy komentarz, poprzez określenie geometrii, która ma zostać poddana obróbce, czy używanych narzędzi, aż po zdefiniowanie strategii obróbki, prędkości posuwów, prędkości wrzeciona. Ogólny tok postępowania przy określaniu programu dla operacji można przedstawić następująco:  • Wybór strategii obróbki. Strategia obróbki obejmuje nadanie wartości takim parametrom, jak typ operacji obróbki, orientacja, położenie, kierunek skrawania, konturowanie wyrobu, a także tolerancja obróbki oraz dystanse i kąty charakterystycznych ruchów narzędzia (wybieg, dobieg, itd.). Nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych parametrów, od którego w dużej mierze zależy ścieżka ruchu narzędzia, tj. o maksymalnej głębokości skrawania.
  • Określenie geometrii części i półfabrykatu do obróbki. Określenie geometrii części i półfabrykatu sprowadza się do ustalenia konturu półfabrykatu i wyrobu gotowego. Kontury te wyznaczają przestrzeń przedmiotu obrabianego, w obrębie której nadmiar materiału na drodze operacji obróbki zostaje usunięty.
  • Definicja narzędzia. Podczas procesu tworzenia danej operacji obróbkowej program automatycznie dobiera i proponuje narzędzie domyślne dla danej operacji. Możemy również tworzyć własne zestawy narzędziowe np. oprawki i płytki skrawające.
  • Zdefiniowanie posuwów i prędkości obróbki.
  • Określenie sposobu dojazdu narzędzia do przedmiotu obrabianego.
cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (56) maj 2012