25 lipca 2024


System ADEM firmy Omega ADEM Ltd. został stworzony z myślą o tych, którzy potrzebują narzędzia łatwego w użytkowaniu, rozwiązującego większość problemów obróbkowych związanych z detalami prostymi i średnio skomplikowanymi. Zaletą programu jest m.in. to, że nie wymaga on długotrwałego szkolenia pracowników.

Przemysław Niepsuj

Jedną z głównych cech systemu jest relatywnie krótki czas przygotowania modelu do obróbki, polegający na ustaleniu materiału obrabianego, układu współrzędnych, narysowaniu lub zaimportowaniu modelu 2D lub 3D, co pozwala na łatwe operowanie systemem i umożliwia szybkie generowanie projektów dla różnych modeli, z wykorzystaniem różnych maszyn.
Programowanie operacji „krok po kroku” to metoda, dzięki której nie ma możliwości pominięcia lub niewłaściwego wprowadzenia ważnych parametrów obróbki, co sprawia że czas przygotowania programu NC jest krótszy, a pełna kontrola systemowa zapewnia dostęp jedynie do parametrów które w danej sytuacji mogą być użyte. Podczas obliczania ścieżek narzędziowych system weryfikuje poprawność informacji wejściowych, w stosunku do wybranej strategii i w razie wykrycia nieścisłości informuje użytkownika stosownym komunikatem w postaci ostrzeżenia o np. zbyt dużej szerokości skrawania, która szkodliwie wpłynie na jakość obrabianej powierzchni. System sugeruje również szereg różnego typu działań, za pomocą których można potencjalny problem rozwiązać.

adem_rys.1
Rys. 1 Interfejs programu ADEM CAM

Operacje są podzielone na kategorie, charakterystyczne dla fragmentów modeli jak kieszenie, wyspy, rowki, otwory itp., umożliwiając użytkownikowi dostęp do kilkunastu strategii, dedykowanych do konkretnych zadań i eliminując najczęstsze problemy w nich występujące, np. pozostawienie wysepek po rdzeniu głowicy skrawającej wewnątrz niewielkich kieszeni. Zaletą takiego podejścia jest różnorodność informacji źródłowych, którymi mogą być krzywe, powierzchnie, punkty, grupy punktów, konturów itp. Dlatego posiadany model bryłowy 3D, zawierający elementy obróbki 2.5D, nie musi być poddawany przez programistę dodatkowym zabiegom, jak rzutowanie krawędzi ścian. W systemie ADEM mamy możliwość wskazania określonych powierzchni, które będą obrabiane wybraną strategią 2.5D. Dodatkowym atutem jest tu możliwość wskazania powierzchni bezpiecznych, nie podlegających obróbce, które w innych systemach muszą być specjalnie wydzielane poza kontur obróbki, a to w niektórych przypadkach jest kłopotliwe.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (56) maj 2012