13 kwietnia 2024


W najnowszej, piątej wersji Solid Edge Synchronous Technology, która właśnie się ukazała, zastosowano wiele ciekawych usprawnień. W tym artykule chciałbym Państwu kilka z nich – w telegraficznym skrócie – przybliżyć.

Piotr Szymczak

Part
W środowisku modelowania, zarówno blach jak i części, pozostawiono sprawdzony już podwójny zintegrowany sposób modelowania. Możliwe jest modelowanie pojedynczego elementu składającego się z wielu poszczególnych części (rys. 1). Ponieważ jedno drzewo dostępne jest dla wszystkich elementów, aby łatwiej wynajdywać polecenia dla poszczególnych części, można je szybko – dzięki zastosowanym filtrom – odpowiednio porządkować. Każdą z części tworzących element można zapisać jako osobną część.

Part
Rys 1 Modelowanie wieloobietkowe w środowisku Part

Kolejną nowością jest możliwość rozpoznawania otworów w zaimportowanych plikach. Funkcjonalność wypisuje rozpoznane otwory w oknie umożliwiając ich szybką modyfikację oraz odpowiednie filtrowanie (rys. 2).
Położenie operacji Bool’a uległo zmianie i znajduje się teraz bezpośrednio w Narzędziach głównych. Polecenia Bool’owskie zostały wzbogacone o dodatkowe opcje, pozwalając decydować, w jaki sposób zachowywać się mają pliki tworzące operacje. Możliwe jest ich pozostawienie, wygaszenie lub zapisanie, jako jeden komponent.

Moduł symulacji
W module Simulation został dodany nowy rodzaj obciążeń: Obliczenia termiczne. Do obliczeń można dodać temperaturę, strumień ciepła, promieniowanie, konwekcję (rys. 3). Nowo dodane możliwości obliczeń mogą być łączone z już istniejącymi, dzięki czemu w znaczący sposób zmniejsza się ilość wykonanych modeli testowych. Poprawiono algorytm pokrywający badany element siatką, umożliwiając uzyskanie lepszych rezultatów obliczeń.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (57) czerwiec 2012