22 lipca 2024


Oprogramowanie PEPS firmy Camtek znane jest głównie dzięki funkcjonalności do obsługi elektro-drążarek drutowych. W przypadku, gdy wytwarzane przedmioty są modelami zawierającymi w dużej mierze powierzchnie prostokreślne, warto przemyśleć technologię, z jaką są obrabiane: może  wycinanie elektroerozyjne drutem będzie bardziej ekonomiczne niż frezowanie.

Opracowanie: Zbigniew Stański

 Moduł PEPS Wire EDM daje bardzo szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie.

peps
Rys.1. Obróbka na 5-osiowej elektrodrążarce drutowej (WEDM)

Automatycznie rozpoznaje on geometrie 3D mogące być obrabiane metodą wypalania drutem i na podstawie rozpoznanych cech automatycznie generuje operacje obróbki. Przy importowanych plikach CAD typu STEP, XMT (Parasolid) lub IGES moduł skanuje geometrię części i proponuje operacje obróbki. Dla automatycznego przypisania określonych metod obróbki moduł WIRE Expert rozpoznaje również kolory połączone z wybranymi schematami wycinania. Po tym wszystkim użytkownik może zmienić, wydłużyć lub zoptymalizować wybrane operacje obróbki bez żadnych ograniczeń. Programowanie dla złożonych części można skrócić nawet do kilku sekund.
Moduł działa na podobnej zasadzie również dla obróbki frezowaniem 2,5D. W szybki i łatwy sposób rozpoznaje cechy 2,5D i proponuje dla nich strategie obróbki.
Wycinarki elektroerozyjne z obsługą osi obrotowych są coraz bardziej popularne ze względu na ich szeroką funkcjonalność do wycinania niestandardowych kształtów. Nowy moduł Wire EDM Multiaxes dla programowania sterowanych osi obrotowych pozwala na obróbkę ciągłą, pozycjonowanie osi obrotowych jak i synchronizacji obrotu w miejsce osi liniowych. Używając tej opcji mamy możliwość wycinania geometrii niemożliwych dla standardowych drążarek czteroosiowych, ze względu na duże kąty pochyleń drutu. W przypadku zastosowania osi obrotowych stołu, to detal jest pochylany, a tym samym minimalizowane jest pochylenie drutu, co zapobiega przerwaniu drutu w miejscu wychodzenia z dyszy.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (57) czerwiec 2012