13 kwietnia 2024


Kołowy, pływający transporter opancerzony „Hipopotam” stanowić ma mobilny nośnik systemów wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych z możliwością wykorzystania podczas stanów klęsk żywiołowych. Powstał w ramach projektu rozwojowego realizowanego przez konsorcjum w składzie AMZ – Kutno Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Gdańska.

Roman Musiał, Tomasz Wróbel

Ze względu na bardzo krótki okres trwania projektu (listopad 2010 – listopad 2012), zbudowanie demonstratora wymagało dużego zaangażowania i wiedzy zespołów badawczych oraz właściwej organizacji i współdziałania na poszczególnych etapach tworzenia projektu.
Wykonawcą demonstratora jest spółka AMZ – Kutno.


hip
Rys. 1  Wstępna wizja przyszłego pojazdu

Na podstawie opracowanych wymagań taktyczno – technicznych dla podwozia transportera, stanowiących podstawę merytoryczną umożliwiającą opracowanie i wykonanie demonstratora, zespół konstruktorów AMZ – Kutno przystąpił do prac projektowych.
Na początku doprecyzowano konstrukcję pojazdu z uwzględnieniem stawianych wymagań, przeprowadzono badania symulacyjne w zakresie charakterystyki trakcyjnej, kierowalności oraz sił działających na korpus przy uderzeniu o przeszkodę. Otrzymane wyniki stanowiły podstawowe źródło wiedzy o wymuszeniach działających na pojazd – do prowadzonej w dalszym etapie projektu analizy numerycznej kadłuba.
Wykonano model prototypu transportera i przeprowadzono badania oporowe zachowania się modelu na wodzie spokojnej, w zakresie prędkości do 10 km/h (fot. 1).

kutno3
Fot. 1  Model transportera w skali 1:5 podczas prób zachowania się w wodziecały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (57/59) Lipiec/sierpień 2012