24 kwietnia 2024


Program Maxwell to interesujące narzędzie umożliwiające symulację  pracy urządzeń elektromagnetycznych. ANSYS Maxwell pozwala na analizę działania  transformatorów, silników, siłowników, czujników oraz cewek. Wzajemna integracja ze środowiskiem ANSYS Workbench umożliwia realizację sprzężonej analizy uwzględniającej zarówno obliczenia strukturalne, przepływowe oraz elektromagnetyczne. 

Mateusz Będkowski

Bogata oferta firmy ANSYS została rozszerzona o oprogramowanie stosowane do numerycznej analizy zagadnień elektromagnetycznych. Program HFSS pozwala na analizę zagadnień wysokich częstotliwości, obejmujących zakresem m.in. mikrofale oraz fale radiowe, natomiast program Maxwell  służy do analiz zagadnień pola niskich częstotliwości. Dzięki integracji oprogramowania z istniejącą platformą ANSYS Workbench, została uproszczona realizacja projektów wymagających wykorzystanie różnych solverów numerycznych do analizy zagadnień z zakresu CFD, obliczeń strukturalnych oraz elektromagnetycznych.

max
Rys. 1  Interfejs programu Maxwell

Maxwell – jak wspomnieliśmy – jest  programem do analizy zagadnień pola elektromagnetycznego niskich częstotliwości. Przez pojęcie niskich częstotliwości należy rozumieć częstotliwości wykorzystywane w maszynach elektrycznych. Program pozwala na analizę transformatorów, silników, siłowników, czujników oraz cewek.  Niewątpliwą jego zaletą jest intuicyjny interfejs użytkownika, umożliwiający błyskawiczną definicję ustawień solvera. Rysunek 1 przedstawia interfejs programu Maxwell. W górnej części okna znajduje się pasek menu wraz z najważniejszymi funkcjami programu. Lewa strona zawiera drzewko projektu, poniżej znajduje się okno właściwości, zawierające szczegółowe informacje o wybranym komponencie. W dole interfejsu znajdują się, odpowiednio: okno informacji o projekcie oraz okno pokazujące postęp pracy solvera. Środkowa cześć zawiera okno modelu wraz z drzewkiem historii realizowanego projektu.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (57/59) Lipiec/sierpień 2012