23 maja 2024


W pierwszej i drugiej części naszego artykułu koncentrowaliśmy się na przygotowaniach modelu geometrycznego oraz definiowaniu ustawień programu dla programowania obróbki w pierwszym zamocowaniu. Przedstawiliśmy schemat postępowania oraz szczegółowy opis programowania i symulacji obróbki dla toczenia zgrubnego, nakiełkowania, wiercenia otworów. W części trzeciej, ostatniej, zajmiemy się opisem programowania i symulacji obróbki kształtującej i wykończeniowej, oraz przygotowaniem produktu do programowania obróbki w drugim zamocowaniu.

Adrian Stadnicki, Michał Karpiuk

Ostatnią operacją przedstawioną w poprzedniej części artykułu było wiercenie głębokich otworów (Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, 5 (56) maj 2012). Jako że schemat programowania i symulacja rozwiercania zgrubnego (Reaming) są bardzo zbliżone do opisu przedstawionego w poprzednim artykule, zostaną one celowo pominięte. W dalszej kolejności zajmiemy się programowaniem i symulacją operacji toczenia zgrubnego oraz kształtującego
i wykończeniowego otworów.

Toczenie zgrubne otworów
Aby rozpocząć programowanie obróbki wykorzystamy oczywiście efekty naszej wcześniejszej pracy. Poniżej przedstawiamy opis programowania toczenia zgrubnego otworów.

1. Wybór strategii obróbki

  • Zaznaczamy ostatnio wykonaną operację na drzewie PPR (rozwiercanie zgrubne).
  • Wybieramy toczenie zgrubne: Rough Turning operation.
  • Klikamy na ikonkę Update Input Stock – pozwoli to na zaktualizowanie profilu półfabrykatu do obróbki. Klikamy OK w oknie z komunikatem.
  • Ukrywamy element bryłowy (i jego szkic) dla operacji Rozwiercania – Reaming. Będzie nas interesował kolejny wygenerowany półfabrykat wraz z nowym szkicem dla operacji toczenia zgrubnego otworu.
  • Na pierwszej zakładce okna operacji zmieniamy orientację w trybie toczenia zgrubnego na Internal – interesuje nas obróbka otworu (rys. 1).

 

cati

Rys. 1

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (57/59) Lipiec/sierpień 2012