13 czerwca 2024


Oprogramowanie ADEM jest rozbudowanym systemem modularnym CAM posiadającym moduły do frezowania, toczenia, obróbki laserem oraz cięcia drutem. Przy swojej zaawansowanej konstrukcji zachowuje dużą łatwość obsługi, nie wymagającą od użytkownika specjalistycznej wiedzy technologicznej.

Opracowanie: Przemysław Niepsuj

Najbardziej zaawansowany moduł systemu ADEM, służący do frezowania w ciągłych pięciu osiach, jest rozwinięciem modułów 2.5D oraz 3D, a  co za tym idzie – nie wymaga specjalnego podejścia projektowego ze strony programisty. W przypadku każdej strategii 2.5D oraz 3D zyskujemy możliwość aktywowania funkcjonalności 5-osiowej, dzięki czemu w obróbce 5-osiowej dysponujemy tymi samymi strategiami, jak w przypadku 3-osiowej.
W programie dysponujemy kilkunastoma strategiami obróbki wykańczającej, które za pomocą pojedynczego kliknięcia mogą zostać przekształcone w obróbki zgrubne, co stanowi dużą przewagę w stosunku do systemów obsługujących dwie-trzy oddzielne strategie zgrubne.

adem
Rys. 1  Zaawansowana obróbka 5 osiowa głowicy narzędziowej

Ważną innowacją jest możliwość wykorzystania każdej strategii obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej, jako obróbki w ciągłych pięciu osiach, z pełną analizą kolizji oraz podcięć.
Wszystkie ścieżki narzędzia generowane przez ADEM CAM są wynikiem obliczeń bazujących na pełnym rzeczywistym opisie matematycznym powierzchni obrabianych. Dzięki tej technologii możemy w pełni wykorzystać założenia, jakie konstruktor mógł nanieść podczas projektowania modelu np. kierunek frezowania łopat turbiny.
Ścieżki obliczone w ten sposób zapewniają większą gładkość i ciągłość obróbki, niezależnie od poziomu tolerancji. Obliczenia gwarantują uzyskanie ścieżki bez efektu zygzakowania, co wyraźnie przekłada się na jakość obrabianego detalu i jest efektywniejsze od wykorzystywanej w popularnych systemach technologii aproksymacji siatki trójkątów, która ze względu na płaski charakter elementów składowych nie pozwala na zachowanie pełnej gładkości ścieżki i jest bardzo uzależniona od warunków tolerancji.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (57/59) Lipiec/sierpień 2012