24 maja 2024
Drodzy Czytelnicy,

Czterysta lat temu, 27 września 1612 roku, zmarł ks. Piotr Skarga, gorliwy kapłan, wybitny kontrrewolucjonista, gorący patriota. Pewnie z tego właśnie powodu, że mamy okrągłą rocznicę jego śmierci, Sejm RP przyjął (zeszłego września) uchwałę ustanawiającą rok 2012 rokiem tego wielkiego katolickiego księdza. Głosowało za tym 359 posłów, w tym: wojujący ateiści, gorszyciele, zwolennicy zabijania nienarodzonych itp. Każdy widać znalazł coś dla siebie w spuściźnie niezłomnego jezuity. Tak też można wnioskować czytając uzasadnienie podjętej uchwały – ksiądz Piotr Skarga jest tam przedstawiony jako pisarz, reformator, filantrop, a szczególnej chwały przydaje mu fakt, że namalował go Matejko.

Ksiądz Skarga nie chciał żadnej „zgody ponad podziałami”, którą dzisiaj uważa się za jakiś rodzaj idei, o dogmatycznej niemal wartości.  I choć rzeczywiście upatrywał w niezgodzie narodowej jedną z przyczyn klęsk Rzeczpospolitej, to jednak wyraźnie określał na czym zgoda musi być zbudowana: na świętej wierze katolickiej i wierności Bogu.
Widać też posłowie nie wczytali się w słowa tego, któremu oddali hołd uchwałą, bowiem grzmiał on:  – Biada wam, którzy prawa stanowicie niesprawiedliwe i piszecie nieprawość... , a może po prostu nie wzięli tego do siebie.
W jego słynnej Modlitwie za Ojczyznę czytamy m.in.:
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ano właśnie, „swoich pożytków zapomniawszy”... chyba rzeczywiście się nie wczytali.

Zapraszam do lektury naszego miesięcznika, w którym tym razem obserwujemy zmagania znakomitych polskich konstruktorów lotniczych z machiną urzędniczą (dla równowagi geograficznej zamieszczamy także historię z Ameryki sprzed półwiecza, gdzie genialny konstruktor poległ w walce z urzędami i innymi, mniej oficjalnymi gremiami), kontynuujemy opis polskich badań nad mechanizmami różnicowymi, przedstawiamy rozwiązania ciekawych problemów projektowych, opisujemy metodę wydajnej obróbki gwintów falistych i trapezowych na prototypowej polskiej tokarce CNC,  i wiele innych zagadnień.

Mamy nadzieję, że nasze publikacje będą dla Państwa ciekawym i inspirującym źródłem wiedzy.


Przemysław Zbierski