19 czerwca 2024


Biorąc pod uwagę realia dzisiejszego rynku produkcyjnego mamy wrażenie, iż najistotniejszym punktem wszelkich działań prowadzących do uzyskania finalnego produktu jest redukcja jego kosztów wytwarzania. Stopniowo granica szacowania kosztu przesuwana jest na coraz to wcześniejsze etapy. Na  rynku pojawiają się więc narzędzia z obszaru CAD, dzięki którym już podczas projektowania można otrzymać informacje o koszcie wytwarzania. Jednym z nich jest dodatek BlachSolid.

Michał Karpiuk, Anna Dybek-Karpiuk

Dodatek BlachSolid jest narzędziem do szacowania kosztu części z blachy zintegrowanym z systemem SolidWorks. Przy jego zastosowaniu konstruktor jest w stanie oszacować całkowity koszt części z blachy w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych jego składowych, tj. kosztów materiału, cięcia, wykrawania, zaginania zabezpieczenia itp.
Aktualna wersja programu BlachSolid posiada następujące kalkulatory: Materiał, Laser, Cięcie Tech., Wykrawanie, Zaginanie, Malowanie, Zabezpieczenie: cynkowanie, galwanizowanie, chromowanie, piaskowanie, czernienie, Dodatkowe koszty. Umożliwiają one oszacowanie kosztów poszczególnych składowych całkowitego kosztu wytwarzania, który będzie wyliczany w oparciu o opracowany indywidualnie dla konkretnego przedsiębiorstwa proces technologiczny wytwarzania. Poniżej zaprezentowano metody szacowania poszczególnych składowych całkowitego kosztu części z arkusza blachy tj. koszt materiału, cięcia, wykrawania, zaginania, malowania, zabezpieczenia oraz koszty dodatkowe.

Koszt Materiału
Do wyliczenia kosztu materiału niezbędne są następujące dane: koszt materiału za jeden kilogram, gęstość materiału, wymiary gabarytowe detalu tj. grubość, długość oraz szerokość, liczba części na wybranym arkuszu blachy.
Za pomocą kalkulatora Materiał możliwe jest przeliczenie kosztu materiału zarówno dla zdefiniowanej wielkości produkcji, jak i jednej sztuki, według zużycia części, nie wliczając przy tym odpadów arkusza blachy, lub według zużycia arkuszy (rys. 1). Kalkulator umożliwia przeliczenie ilości części na wybranym arkuszu blachy (w kierunku X oraz Y), wymiary pasków odpadu oraz liczby wymaganych arkuszy na zdefiniowaną wielkość produkcji.

BlachSolid-v1.5.0
Rys. 1

Gęstość [g/cm3], Grubość blachy [mm] (grubość arkusza blachy), Wymiar X [mm] oraz Wymiar Y [mm] mogą zostać pobrane z modelu CAD natomiast pozostałe dane muszą zostać zdefiniowane przez użytkownika. W BlachSolid możliwy jest wybór standardowego rozmiaru arkuszy blach tj.: 1000x2000, 1000x3000, 1000x4000, 1250x2500, 1250x3000, 1250x4000, 1500x3000, 1500x4000, 1500x6000, 2000x4000, 2000x6000, dla których automatycznie przeliczana jest Liczba części.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (61) Październik 2012