24 czerwca 2024

Drodzy Czytelnicy,

Fundamentem dzisiejszego nowoczesnego świata jest kłamstwo. Jest ono nieodłącznym elementem rozmów towarzyskich, spotkań rodzinnych, koleżeńskich, kontaktów biznesowych, świata polityki, mediów – jest prawdziwą istotą współczesności. Od zwykłego niedotrzymywania słowa po krzywoprzysięstwo, kłamstwo jest tak wrośnięte w modernistyczną codzienność, że bez niego dzisiejszy świat by runął. Niezawodnie. Złość ludzka nie mogłaby zbierać tak okrutnego żniwa, jak to się dzieje obecnie, gdyby nie miała takiego sprzymierzeńca.
Łatwiej nam będzie to zrozumieć, gdy zdamy sobie sprawę kto jest ojcem kłamstwa – i przez to gwarantem obecnego (nie)porządku społecznego. Czy warto budować pod takim patronatem?
A przecież naprawdę nie trzeba wiele, żeby móc odmieniać tę rzeczywistość.
Nie wystarczy jednak tylko nie kłamać czy nie żyć w kłamstwie, choć to bezwzględna podstawa. Trzeba bronić prawdy.

W listopadowym wydaniu Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich więcej miejsca poświęcamy kompozytom i technologiom z nimi związanym. Ponadto, jak zwykle opisujemy projektowanie elementów i urządzeń w programach CAD, kończymy cykl publikacji o polskich pracach badawczo-rozwojowych nad mechanizmami różnicowymi, przypominamy polski lot do stratosfery z 1938 roku i wreszcie relacjonujemy walkę samochodów o ulice miast (i o klientów rzecz jasna także).
Korzystając z okazji chciałbym powiadomić Państwa, że warunki przyszłorocznej prenumeraty nie ulegają zmianie, przedłużamy także promocję „trzy egzemplarze w cenie dwóch”. A dodatkowo planujemy w przyszłym roku wiele nowych ciekawych tematów, cyklów publikacji i opracowań, które – jak mamy nadzieję – będą dla Państwa pożyteczne i ciekawe.
Zapraszam więc do lektury tego wydania i do prenumerowania naszego magazynu w przyszłym roku.

Przemysław Zbierski