25 lipca 2024


W większości przypadków programy do komputerowego wspomagania projektowania korzystają z gotowych bibliotek znormalizowanych części. Nie zawsze jednak da się opracować projekt w oparciu o istniejącą bazę elementów. W artykule opisano poszczególne fazy tworzenia (w programie w TurboCAD Pro 19 PL) nietypowego koła zębatego będącego elementem podajnika.

Wiktor Mielczarek

Zarys kształtu powstaje na płaszczyźnie w tradycyjny sposób, poprzez narysowanie układu połączonych linii i łuków (rys. 1).

pnk_1
Rys. 1


Po wykorzystaniu typowego polecenia kopii wielokrotnej na okręgu z wybranego układu linii i łuków utworzono kształt koła zębatego (rys. 2),

pnk_2
Rys. 2

który należy przekształcić w pojedynczą polilinię (rys. 3),

pnk_3_s
Rys. 3

aby kolejne etapy tworzenia modelu przestrzennego koła przebiegały w najprostszy sposób.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (62) Listopad 2012