28 maja 2024
 


(artykuł sponsorowany)

Robotyzacja produkcji wprowadzana z myślą o zwiększaniu mocy produkcyjnej, ograniczaniu przestojów, poprawie wydajności i jakości, jest w polu zainteresowania coraz większej ilości firm, zwłaszcza poszukujących rozwiązań do wymagającej produkcji masowej, o wysokiej powtarzalności i dokładności, jak np. w motoryzacji.


Szczególnie podatny na robotyzację jest proces spawania – roboty spawające stanowią obecnie ok 25% wartości globalnej sprzedaży robotów wszystkich producentów.

Firma Comau Robotics, która od 1978 roku rozwija produkty robotyki, w szczególności dla aplikacji zgrzewania punktowego i spawania łukowego metodami MIG/MAG oraz TIG, rozpoczęła produkcję zunifikowanych cel spawalniczych ATHOMO. Składają się one z następujących komponentów: 

1. robota przemysłowego jako manipulatora prowadzącego uchwyt spawalniczy (palnik), zgodnie z zaprogramowaną trajektorią, w miejscach gdzie ma powstać spoina. Najnowsza generacja robotów Comau – Smart5, współpracuje z jednostką sterowniczą C5G. Jednostka ta, w odróżnieniu od szaf sterujących innych producentów zbudowana jest w oparciu o standardowe komponenty automatyki.
2. osprzętu spawalniczego: źródła spawalniczego jako zasilacza łuku wraz z system podawania drutu – podajnikiem, kompletem przewodów oraz uchwytem spawalniczym. 
3. oprzyrządowania spawalniczego: przyrządu spawalniczego montowanego na stołach stałych obrotowych, pozycjonerach poziomych/pionowych/orbitalnych. Prawidłowo wykonany przyrząd pozwala na seryjne wytwarzanie konstrukcji z zachowaniem powtarzalności detalu (przeprężenia, bazy montażowe, zaciski ręczne lub pneumatyczne). Ponadto bezpośrednio wpływa na jakość spawanej konstrukcji poprzez wyeliminowanie niezgodności spawalniczych (w pozycjach wymuszonych istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wad spawalniczych) zapobiega odkształceniu konstrukcji pod wpływem ciepła.
4. oprogramowania Smart Arc ułatwiającego parametryzację procesu spawania. Dedykowana aplikacja umożliwia operatorowi nastawę wszystkich parametrów i kompleksowo przeprowadzić proces spawania. 
Oprogramowanie posiada zaawansowane opcje programowe, takie jak:

  • Seam Finder – statyczny układ wyszukiwania powierzchni detali przed rozpoczęciem spawania,
  • Seam Track – ciągły pomiar parametrów spawania umożliwia śledzenie osi złącza,
  • Multipas – spawanie wielościegowe z modyfikacją parametrów spawania w każdym z przejść,
  • Weaving – spawanie z zakosem zwiększające szerokość spoiny, programowalna amplituda wychyłu. Innowacyjny panel sterownia z bezprzewodowym protokołem komunikuje się z jednostką sterowniczą za pomocą sieci WiFi 

5. Opcjonalnego oprzyrządowania: spełniającego dodatkowe funkcje, określone stopniem bezpieczeństwa (złącze antykolizyjne zapobiegające zniszczeniu palnika), czy zbyt niedokładnym przygotowaniem brzegów łączonych detali, wymuszającego laserowe śledzenie osi złącza przy znacznych odchyłkach. 

WITP

Bezprzewodowy Teach Pendant z oprogramowaniem Smart Arc 

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (66) marzec 2013