25 lipca 2024
 

Jakość nie tylko jest monitorowana, lecz również wytwarzana. Niejedną historię na ten temat opowiedzą dostawcy działający w branży motoryzacyjnej. Podzespoły muszą być dostarczone dużym producentom samochodów nie tylko dokładnie na czas, ale także przy minimum usterek. Kontrola jakości nie dotyczy już tylko wyrobów gotowych; obecnie technologie pomiarowe aktywnie kontrolują cały proces produkcyjny. Jeśli jakość produktu nie spełnia norm, kontrakt może zostać rozwiązany.

Małgorzata Król

Znaczenie precyzyjnych pomiarów we współczesnej branży produkcyjnej jest niepodważalne. Wraz z udoskonaleniem technologii udoskonalono również oferowane producentom narzędzia – zarówno pod względem działania, jak i ich precyzji. Na rynku dostępna jest szeroka oferta dotykowych i optycznych instrumentów pomiarowych. Spośród dotykowych najbardziej popularne i podstawowe są narzędzia ręczne, takie jak np. mikrometry i suwmiarki – najczęściej używane, choć nie pozbawione wad i ograniczeń. Ponieważ prawidłowe wykonanie pomiaru i właściwe odczytanie wyniku zależą od kwalifikacji użytkownika, pomiary mogą znacznie się różnić i czasami nawet odbiegać od normy. Ponadto, szybkie i poprawne wykonanie dokumentacji powymiarowej, wymaganej przez współczesnych klientów, jest długotrwałe.
Optyczna, czyli bezkontaktowa/bezstykowa technika pomiarowa została niezwykle udoskonalona w ciągu ostatnich lat. Urządzenia optyczne często działają niezawodnie, oferują elastyczność pomiaru oraz prostą obsługę. Dostarczając dokładne rezultaty, potrafią jednak dokonywać pomiarów tylko w dwóch płaszczyznach (za wyjątkiem niewielu innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez liderów techniki pomiarowych).
Złożone procesy produkcyjne a dokładne pomiary
Oczywiście, nie chodzi tylko o dokładność. Szybsze, dokładniejsze techniki obróbki powodują, że części i elementy stają się coraz bardziej złożone. Zjawisku temu musi towarzyszyć rozwój techniki pomiarowej.
Jeśli firma realizuje kompleksowe procesy produkcyjne, korzysta ona najczęściej z pomiarów współrzędnościowych 3D. W nowoczesnych fabrykach wiele różnych wariantów wyrobów można produkować w ramach jednego procesu. Sytuacja taka stwarza dodatkowe wyzwania dla inżynierów i techników z pionu pomiarów, ponieważ wymaga nieustannej kontroli procesów produkcyjnych. Ważna jest tu również rola projektantów, ponieważ ich praca stanowi kolejny obszar, w którym firmy stosują trójwymiarowe pomiary współrzędnościowe. Przy pracy na komputerze nad nowymi lub doskonalonymi częściami projektant najczęściej nie przejmuje się tym, czy łatwo będzie je później skontrolować.

Sceptyczni kierownicy ds. jakości twierdzą, że od wprowadzenia systemów CAD metody produkcji stały się bardziej skomplikowane. W rzeczywistości zwiększyła się swoboda działania projektantów, co w efekcie powodowało – między innymi skutkami oczywiście – utrudnienia pracy specjalistów zajmujących się jakością. Problem ten pomagają rozwiązać technologie pomiarów współrzędnościowych.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (66) marzec 2013