22 lipca 2024


W celu stworzenia produktu na najwyższym poziomie, o najlepszych możliwych do osiągnięcia parametrach, niezbędna jest ścisła współpraca między zespołami projektowymi, właściwa komunikacja oraz odpowiednie zarządzanie procesami projektowania.


Artur Patała

Proces projektowania i produkcji urządzeń badawczych w firmie PREVAC z Rogowa jest bardzo skomplikowany i znacząco różni się od produkcji seryjnej. Produkty firmy nie są „produktami z półki”, każdy z nich jest unikatowym rozwiązaniem, które ma spełniać równie unikatową wizję badawczą naukowców. Taka wizja, oraz jej realizacja we współpracy z wiedzą technologiczną specjalistów, skutkuje powstaniem wyjątkowego, dopasowanego ściśle do  potrzeb klienta, produktu. W przypadku wysoce zaawansowanego projektu, w wyniku którego powstaje wielokomorowy system próżniowy, można wyróżnić trzy podstawowe etapy – konstrukcję mechaniczną, konstrukcję elektroniczną oraz szeroko rozumiane sterowanie i oprogramowanie.  

Multi-Technique-UHV-Surface-Analysis-System
Wielokomorowe systemy naukowo badawcze przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, realizujące wiele technik badawczych powierzchni i właściwości ciał stałych

Z chwilą pojawienia się zapytania ofertowego, bądź podjęcia decyzji o przystąpieniu do przetargu, tworzone są tzw. rysunki ofertowe, które przedstawiają propozycję realizacji zlecenia spełniającego ściśle sprecyzowane przez klienta parametry. Jest to ważny etap, gdyż następuje tu konfrontacja oczekiwań klienta i możliwości technologicznych firmy. 
Nowe rozwiązania ciągną za sobą ryzyko niepowodzenia, dlatego wymagają licznych testów, kontroli jakości itp. a przystąpienie do realizacji zlecenia wymaga szczegółowej wiedzy z dziedzin takich jak fizyka, chemia, elektronika, automatyka, mechanika itp.
Bardzo często rola zespołu konstrukcyjnego nie kończy się na stworzeniu aparatury. Jej zadaniem jest również przygotowanie projektu pomieszczenia, w którym docelowo urządzenie będzie pracowało. Należy wtedy przewidzieć m.in. rozkład mediów, czy rozmiary i kształt laboratorium. Nierzadko również znaczenie mają inne czynniki np. poziom wstrząsów podłogi, czy dopuszczalne obciążenie na metr kwadratowy. Złożone systemy próżniowe ważą kilka ton i mają spore rozmiary, co stawia przed zespołem konstrukcyjnym konieczność rozwiązania zagadnień logistycznych.
Ten, jak i każdy następny etap prac jest ściśle usystematyzowany i zorganizowany w ramach procedur i instrukcji, które wyznaczają kolejność działań, determinują numerację i terminologię, precyzują miejsce i sposób archiwizowania danych.
Aparatury budowane w firmie PREVAC są narzędziami, dzięki którym można w szerokim zakresie ciśnienia i temperatury modyfikować oraz badać różne materiały. Przez szeroki zakres ciśnienia i temperatury rozumie się temperaturę od bliskiej zeru absolutnemu, do powyżej +2000 °C oraz ciśnienie rzędu od 10-11 mbar do 20 bar. Badane materiały umieszcza się najczęściej w aparaturze montując je na nośnikach próbek.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (68) maj 2013