21 czerwca 2024


W kilku artykułach zamieszczonych jakiś czas temu na łamach Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich prezentowane były poszczególne etapy projektowania i sposób realizacji wybranych operacji w programie TurboCAD. W tym artykule zajmiemy się nowymi możliwościami programu w zakresie zmian dokonywanych w już istniejących projektach. 


Wiktor Mielczarek

Aby dokonać zmian, należy w ustawieniach programu zaznaczyć pole wyboru „Utwórz edycję i historię” (Rys. 1).

Rysunek-1_turboCad
Rys. 1

Wtedy możliwe jest odtworzenie w dowolnym momencie wszystkich etapów powstawania projektu, z wykazem czynności zapisanych w drzewie części. Dla operacji wybranej z listy pokazywany jest wykaz parametrów definiujących (np. promień) i właściwości (np. materiał).
Przedstawiony w tym opisie detal jest typowym elementem konstrukcyjnym zaprojektowanym w oparciu o początkowy projekt 2D. Należy zaznaczyć, że występujące w szkicu elementy pomocnicze, takie jak okręgi, łuki i polilinie, z których w dalszych etapach tworzony jest obiekt 3D, także są „przechowywane” w historii wyrobu (Rys. 2).

Rysunek-2_turboCAD
Rys. 2


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (69) czerwiec 2013