16 kwietnia 2024


Generalnie są dwa podejścia konstruktorów do projektowania elementów blaszanych. Jedni tworzą konstrukcję od początku w postaci arkusza, wykonując kolejne operacje dodają materiał i otrzymują w końcu finalny produkt. Drugą grupę stanowią ci, którzy wolą zbudować szybciej konstrukcję bryłową, bazując na szybkim zamodelowaniu geometrii, a następnie zamieniają ją na element blaszany. Oczywiście oba podejścia mają swoje wady i zalety, gdyż nie ma idealnego, jedynego sposobu tworzenia elementów giętych.


Bernard Pacula

Za metodą pierwszą przemawia większa technologiczność konstrukcji, ale zawsze szybciej przecież utworzyć bryłę. W artykule postaram się przedstawić oba sposoby podejścia do tego zagadnienia na przykładzie pracy w Solid Edge.
Tworząc w środowisku części konstrukcję, szczególnie wykorzystując metodę synchroniczną łatwo utworzyć bryłę i dowolnie sterować wymiarami geometrii (Rys. 1).

1_blach
Rys. 1

Należy oczywiście pamiętać, że warunkiem koniecznym do takiej konwersji jest jednorodna grubość materiału. Przy cienkościenności nie jest niezbędne usunięcie lica, gdyż w sytuacji, gdy wszystkie ścianki mają tworzyć obiekt, można odpowiednio poprowadzić przecięcia krawędzi, tak by cała bryła była możliwa do wykonania przez gięcie. Gdy już jest to zapewnione, można przełączyć się do środowiska części blaszanej poprzez Przycisk aplikacji -> Przełącz do -> Część blaszana. Po tym kroku można pracować już w środowisku dedykowanym do modelowania elementów blaszanych. W celu skonwertowania bryły na blachę należy wykorzystać polecenie Przycisk aplikacji -> Przekształć na część blaszaną synchroniczną. Oczywiście, jeśli w tym momencie skorzysta się z niego, to po próbie wskazania dowolnego lica jako elementu bazowego blachy, pojawi się komunikat o błędzie. Wynikać on może z dwóch powodów:

  • element nie posiada jednolitej grubości ścianek
  • bryła posiada połączone ścianki uniemożliwiające rozłożenie jej na płaszczyznę bez ich rozcięcia;


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (69) czerwiec 2013