21 czerwca 2024


Słowacka spółka Transmisie engineering konstruując przemysłowe układy napędowe wyspecjalizowała się w szczególności w przekładniach planetarnych. Dotychczas firma zrealizowała dostawy ponad 1800 sztuk przekładni własnej konstrukcji, skonstruowanych na bazie wymagań zleceniodawców.


Viliam Jurkovič, Jaroslav Kluknavský

Nacisk na stałe podnoszenie konkurencyjności wymusza wprowadzanie ciągłych innowacji produktów przez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych. Konstrukcja podzespołów dostosowana jest do kosztów dostępnej technologii produkcji, co w przypadku produkcji jednostkowej i małoseryjnej oznacza stosowanie przede wszystkim spawanych półfabrykatów. Produkcja części spawanych jest technologicznym wyzwaniem, ponieważ wiąże ze sobą kilka procesów tj.: przygotowanie i obróbka półfabrykatów przed spawaniem, spawanie, obróbka cieplna i powierzchniowa, obróbka końcowa.

Ruchomy-most
Ruchomy most w oczyszczalni ścieków

Jedną z możliwych innowacyjnych technologii wykonania jarzma przekładni obiegowej jest wykorzystanie półfabrykatów odlewanych. Na zwrot kosztów wpływa głównie ilość produktów i jakość odlewów. Generalnie technologie odlewnicze zwiększają niezawodność odlewanych elementów, pozwalają na oszczędność ludzkiej pracy i materiałów. Przede wszystkim oszczędność pracy ludzkiej, z powodu jej ciągle rosnącej wartości, stała się czynnikiem, który motywował pracowników firmy Transmisie do rozwijania koncepcji zmiany technologii wykonania niektórych części. Skupiono się w szczególności na małych i drogich w produkcji częściach. Koszt produkcji tych komponentów, bez jego szczegółowej analizy, wydaje się niewspółmiernie wysoki. Taką częścią w przekładniach planetarnych jest jarzmo, którego wykonanie obwarowane jest szczególnymi wymaganiami, zarówno co do jakości materiału, jak i dokładności wykonania. Przy innowacji przekładni planetarnych PK531, używanych w napędach mostów do okrągłych zbiorników osadników, uzyskano poprawę jakości i obniżenie kosztów wytworzenia jarzma używanego w tych przekładniach.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (69) czerwiec 2013