19 maja 2024


Firma EJOT oferuje inżynierom działów Badań i Rozwoju doskonałe narzędzie do projektowania połączeń samoformujących w tworzywach termoplastycznych.  Narzędziem tym jest program, przy pomocy którego można zaprojektować połączenie gwintowe w tworzywach termoplastycznych, uwzględniając zarówno warunki wewnętrzne systemu (łączone części, zastosowany wkręt), jak również warunki zewnętrze, w postaci obciążeń roboczych.  W znaczący sposób skraca to czas tworzenia nowego wyrobu, zwiększając efektywność prac wdrożeniowych.


Rozpoczęty przed laty przez firmę EJOT, oparty na tysiącach praktycznych zastosowań i doświadczalnych testów, program badawczy pozwolił stworzyć nową kategorię wkrętów samogwintujących do tworzyw termoplastycznych: EJOT DELTA PT. Dodatkowym owocem tego programu badawczego jest narzędzie DELTA CALC, które daje możliwość konstruowania połączenia o maksymalnej sile zacisku (podobnie do procedury zawartej w VDI 2230).

Rys1_ejot
Rys. 1  EJOT DELTA PT – wkręt samoformujący do tworzyw sztucznych

W oparciu o dyrektywę VDI 2230 (systematyka obliczeń wysokoobciążonych połączeń śrubowych) powstały liczne programy obliczeniowe, których zastosowanie ogranicza się jednak wyłącznie do obliczeń dla śrub metrycznych w metalach. Nie uwzględniają one, jak również sama dyrektywa, połączeń samoformujących oraz specyficznych cech materiałowych tworzyw sztucznych.  Z uwagi na to, zastosowanie tych programów, jaki i samej procedury zawartej w VDI 2230 dla tego typu połączeń (samoformujących), jest ograniczone.  Bariery te nie mają zastosowania w przypadku narzędzia, jakim jest EJOT DELTA CALC.  Jest to wydajny i precyzyjny program, którego wyniki wielokrotnie potwierdziły się w rzeczywistych wyrobach. Program jest obiektem ciągłej optymalizacji i dalszego rozwoju.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (70/71) lipiec/sierpień 2013