23 czerwca 2024


Technologia budowy samochodów jest od dawna w bardzo dużym stopniu zmechanizowana i zrobotyzowana. Jest czymś oczywistym, że w fabryce samochodów pracuje kilkaset robotów spawalniczych i montażowych, transport technologiczny jest automatyczny i zautomatyzowane też są inne stanowiska np. kontrolne. Produkcja autobusów, mimo że zalicza się do przemysłu motoryzacyjnego, wymyka się jednak automatyzacji i robotyzacji. Na tle przemysłu motoryzacyjnego wygląda prymitywnie. W niektórych przypadkach nawet bardzo prymitywnie.


Aleksander Łukomski

Wytłumaczeniem może tu być mała liczba produkowanych autobusów w stosunku do samochodów osobowych, czy dostawczych, i w związku z tym mało opłacalny duży stopień mechanizacji, ale zapewne też tradycje, czy dotychczasowe doświadczenia, w których większość czynności wykonuje się ręcznie, często dopasowując indywidualnie części. Każdy autobus jest więc „trochę” inny, nie wspominając o – często stosunkowo wysokich – kosztach takiej produkcji i serwisu.
Jednak dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym dużych, precyzyjnych i szybko przestawialnych zespołów mocujących, jest możliwość wprowadzenia bardziej nowoczesnych metod produkcji pudeł nadwozi autobusowych.

fot1_autobusy
Fot. 1  Przyrządy do spawania tradycyjnego ścian bocznych

Technologia dotychczasowa
Zdecydowana większość producentów autobusów wykonuje szkielet nadwozia spawając poszczególne elementy nadwozia, takie jak ściany boczne, przednia i tylna, dach, rama podwozia, z kształtowników ze stali węglowej lub stopowej. Każda część w osobnym, stosunkowo prostym przyrządzie spawalniczym z dociskami ręcznymi. Ściany boczne mają najczęściej wiele odmian ze względu na żądania klientów co do ilości drzwi i wielkości oraz liczby okien. Niekiedy przyrząd umożliwia proste przestawianie zespołów mocowania elementów zabudowy drzwi. Dobrze jak przyrząd zamontowany jest w pozycjonerze spawalniczym, który jednak nie zawsze (Fot. 1) daje możliwość wykonania części spoin w pozycji podolnej.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (70/71) lipiec/sierpień 2013