19 maja 2024


W ramach zgrubnej obróbki skrawaniem dąży się do jak najszybszego usunięcia dużej ilości materiału, przy pełnym wykorzystaniu możliwości obrabiarki, z uwzględnieniem ograniczeń procesu (wynikających m.in. z cech narzędzia, sposobu i wydajności chłodzenia oraz materiału obrabianego). Wygenerowana automatycznie ścieżka narzędzia powinna uwzględniać kształt półfabrykatu i przedmiotu obrabianego oraz przygotować detal do dalszych etapów procesu (np. pod kątem ilości i rozmieszczenia naddatków). Rozwiązanie Szybkiego Frezowania (QuickMill) w ZW3D udostępnia kilka możliwości wykorzystania technologicznie uzasadnionych funkcji skrawania zgrubnego.


Rafał Wypysiński

W  zakresie obróbki zgrubnej, ZW3D posiada szereg wbudowanych funkcji i parametrów, pozwalających na generowanie optymalnej ścieżki narzędzia. Przykładem może być operacja zgrubna koronkowa, pozwalająca na znaczną oszczędność czasu. Aby usunąć materiał szybko przy obróbce przedmiotów z dużymi tolerancjami chropowatości, używamy narzędzia o dużej średnicy i generujemy równoległe ścieżki narzędzia. Rysunek 1 przedstawia przykład ścieżki narzędzia dla obróbki zgrubnej koronkowej wygenerowanej z użyciem QuickMill w ZW3D.

Obrobka-zgrubna-koronkowa-QuickMill
Rys. 1  Obróbka zgrubna koronkowa QuickMill wygenerowana w ZW3D

ZW3D wyróżnia się w trzech obszarach:
Automatyczne zaokrąglenie naroży. W procesie skrawania równoległego, dozwolone jest użycie wyższych prędkości i większych głębokości skrawania, dlatego bez pełnej kontroli ścieżki może wystąpić uszkodzenie obrabiarki przy nagłych zmianach kierunku skrawania, podczas ruchu narzędzia w narożach. Nagłe zwroty w osi X lub Y mogą generować duże przeciążenia wrzeciona i prowadnic obrabiarki, a w efekcie doprowadzić do wykruszenia ostrza narzędzia i generowania luzów w maszynie. Z biegiem czasu dokładność obrabiarki spada i rośnie liczba awarii. Podstawowe problemy zgrubnej obróbki koronkowej (równoległej) przedstawiono na rysunku 2. Funkcja przetwarzania naroży w QuickMill automatycznie dodaje zaokrąglone (łukowe) przejścia, aby zmniejszyć naprężenia podczas skrawania naroży. Funkcja ta znacznie zmniejsza możliwość uszkodzenia narzędzia i obciążenie obrabiarki.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (73) październik 2013